On puc comprar productes forestals certificats (productes FSC)?


Greenpeace defensa el consum de fusta, de suro i d’altres productes forestals, ja que la fusta és un recurs renovable molt més ecològic que d’altres materials tòxics (com el PVC) o que suposen una producció més cara i contaminant (l’alumini, el ferro, el ciment...). La fusta és un magatzem natural de carboni i un consum responsable d’aquesta afavoreix el desenvolupament socioeconòmic de les poblacions locals. Greenpeace denuncia que el consum de fusta sense garanties aguditza la pobresa, la desforestació, promociona l’extinció de les espècies i contribueix a reduir la biodiversitat. Per això t’aconsellem que consumeixis fusta de manera responsable per contribuir a salvar els últims boscos primaris del planeta.

La fusta certificada és aquella que té una acreditació que en garanteix la procedència de boscos o de plantacions on la gestió forestal té en compte els criteris ecològics, els socials i els econòmics. Hi ha moltes certificacions que no tenen res a veure amb aquests criteris, com els certificats de qualitat ambiental de les empreses, els permisos d’importació, els certificats d’origen, etc.

Greenpeace dona suport a la certificació FSC (Forest Stewardship Council) davant d’altres sistemes nacionals (CSA, SFI, CIFOR, NTCC) o regionals (PEFC). El FSC és una organització independent, no governamental, internacional i sense ànim de lucre, que té com a objectiu promoure una gestió forestal ambientalment responsable, socialment beneficiosa i econòmicament viable als boscos d’arreu del món.

Enllaç d’interès (en castellà).