27-05-2024

L’Arctic Sunrise a Palma

L’Arctic Sunrise arriba a Mallorca! Vols visitar-ho per dins? Sumar-te als tallers que hem preparat? No et perdis la visita del trencaglaç de Greenpeace.

Dates de portes obertes:
  • Ubicació: Port de Palma, al costat del passeig marítim.
  • Dates: els dies 21, 22 i 23 de juny de 2024.
  • Visites al vaixell: El dia 21 de 17.00 a 21:00h, el dia 22 de 10.00 a 14.00 i de 17.00 a 21.00 i el dia 23 de 10.00 a 14.00 i de 17.00 a 20.00. Les cues es tancaran a les 14.00 al migdia i a les 21.00 a la tarda (a les 20.00 el dia 23).
Per què a Palma?

La tercera parada del Arctic Sunrise és a Palma ja que Balears compta amb 12 Reserves marines d’interès pesquer i 5 d’elles es troben a Mallorca: La Reserva marina de Sa Dragonera, Les Illes del Toro i dels Malgrats, la Badía de Palma, la Reserva marina del Migjorn de Mallorca i el Llevant de Mallorca. Les illes Balears compten amb 43 espais marins protegits XN 2000 de competència autonòmica, que sumen una superfície de 109.182 ha, de les quals 68.896 ha es troben a l’Illa de Mallorca (d’àmbit autonòmic).

Existeixen també 10 espais marins protegits XN 2000 de competència estatal que sumen un total de 819.422 ha. La mar Mediterrània ja compta amb un 30% de les seves aigües protegides, encara que no de manera efectiva ja que moltes d’elles encara no tenen plans de gestió, però ara és important aconseguir un 10% de les aigües del Mediterrani amb alta protecció, és a dir, zones lliures d’impactes que permetin la preservació de la biodiversitat.

En aquesta parada ens centrem en la part més científica i posarem en valor la rellevància de les reserves marines, el seu paper en els oceans i els beneficis que generen sobre els ecosistemes marins.

Les nostres demandes per a Illes Balears:

Conservació i canvi climàtic:
  • Assegurar el compliment dels acords internacionals de protecció del medi marí que estableixen la necessitat d’aconseguir que un 30% dels mars estiguin sota una protecció i gestió eficaces, i garantir que el 10% de la mar quedi sota protecció estricta, lliure d’activitats antròpiques que puguin comprometre la seva salut ambiental.
  • Elaborar i implementar un pla d’adaptació als escenaris de canvi climàtic enfront de les amenaces (onades de calor, incendis, sequeres, inundacions, pujada del nivell del mar, etc) amb estratègies d’increment de la resiliència en les temàtiques i àrees clau i amb una disponibilitat pressupostària adequada.
Pesca:
  • Defensar la pesca artesanal i sostenible, amb la millora de la gestió dels recursos pesquers i dels ecosistemes marins. Posar en valor i promoure la diferenciació de productes procedents d’aquest tipus de pesca artesanal i ampliar la superfície marina protegida. Lluitar contra la sobreexplotació de caladors, la pesca il·legal i la competència amb empreses pesqueres industrials que generen danys a la flota artesanal.
  • Abordar la problemàtica del relleu generacional al qual s’enfronta el sector per assegurar el futur de la pesca i el proveïment dels recursos pesquers per a la població.
Turisme i consum:
  • Continuar amb l’ajuda i el foment de la cadena ecològica de proximitat mitjançant la creació i millora de centres logístics de suport i distribució a l’agricultura i ramaderia ecològiques i la pesca sostenible. Ampliar els mercats agroecològics de barri i la xarxa de mercats ambulants (no sedentaris). Posar en valor i promoure la diferenciació de productes vinculats a la protecció de la natura i a les xarxes de distribució de productes de proximitat.
  • Fomentar el turisme que reconegui el valor natural, cultural i patrimonial del territori, amb una adequada planificació que tingui en compte la capacitat de càrrega de l’entorn i busqui un equilibri social i ecològic. Introduir taxes turístiques en zones de turisme massiu.
Arctic Sunrise , Océanos , santuarios marinos