24-05-2024

O Arctic Sunrise en Vilagarcía de Arousa

Arctic Sunrise en Vilagarcía de Arousa! Queres visitalo por dentro? Sumarte aos obradoiros que preparamos? Non perdas a visita do rachaxeos de Greenpeace.

Datas de portas abertas:
 • Datas: días 13, 14 e 15 de xuño de 2024
 • Localización: Porto de Vilagarcía de Arousa, peirao do Ramal
 • Visitas ao barco: O día 13 de 17.00 a 21.00, os días 14 e 15 de 10.00 a 15.00 e de 17.00 a 21.00
 • Mural participativo en homenaxe ao sector pesqueiro artesanal e a Ría de Arousa durante toda a semana (horarios e días exactos pendentes de confirmación). Localización: Naves emprezadas no peirao, a carón do aparcadoiro do porto
 • Pasarrúas: sábado 15 de xuño pola mañá (11.00 – 13.00). Organizado por «Asociación Nós de Sobradelo». Rematará no peirao.
Por que Galicia?

Galicia é o punto máis importante para a pesca a nivel europeo, conta con 4.225 embarcacións e isto supón máis da metade da frota española. Estamos a traballar estreitamente co sector pesqueiro artesanal galego para coñecer de primeira man a problemática á que se enfrontan e as posíbeis solucións para reverter a situación na que se atopa  a contaminación das rías, no caso das rías de Noia e Muros e a de Arousa, polas seguintes causas:

 • Verteduras procedentes de minas pechadas por lixiviados.
 • Verteduras urbanas procedentes das cidades na beira das rías.
 • Verteduras procedentes da agricultura e gandaría intensivas.
 • Verteduras procedentes de industrias achegadas.
 • Novos proxectos de celulosa como o de Altri en Palas de Rei.

Tamén están a sufrir as consecuencias do cambio climático (subida de temperaturas, acidificación, mudanzas nos patróns de choiva e ventos…), algunhas especies están a desprazarse ou desaparecendo (ameixas), outras novas están cada vez máis presentes e asentándose na zona.

Galicia conta co Parque Nacional marítimo-terrestre dás Illas Atlánticas de Galicia formado polas Illas Cíes, a Illa de Ons, Sálvora e Cortegada, que suman un total de 8.480 hectáreas, a gran maioría é espazo mariño protexido. Tamén conta con 2 reservas mariñas de interese pesqueiro, a Reserva mariña de interese pesqueiro dos Miñarzos (coñecida como a reserva de Lira),  declarada no ano 2007. É a máis achegada a Vilagarcía de Arousa. Ten unha extensión de 2.074 hectáreas e no seu interior conta con dúas reservas integrais. A Reserva mariña de interese pesqueiro Ría de Cedeira. Conta cunha superficie de 800 ha y foi creada en 2009.  Amais, recentemente declarouse a ampliación das 5 Zonas de Protección Especial Para as Aves (ZEPA) localizadas ao longo de toda a costa galega e cantábrica occidental para constituír un único espazo mariño Rede Natura 2000 que pasa a denominarse  Corredor Migratorio Galaico-Cantábrico Occidental.

As nosas demandas para Galicia:
Conservación e cambio climático:
 • Asegurar o cumprimento dos acordos internacionais de protección do medio mariño que establecen a necesidade de acadar un 30% dos mares baixo protección e xestión eficaces, e garantir que o 10% do mar quede baixo protección estrita, libre de actividades antrópicas que poidan comprometer a súa saúde ambiental.
 • Crear un plan específico de protección do litoral e as augas costeiras. Un dos patrimonios naturais máis significativos de Galicia está en crise ambiental e produtiva. O mar está azoutado pola contaminación, a sobrepesca, o cambio climático, a destrución de hábitats, etc. Cómpre protexer hábitats vulnerábeis, crear reservas mariñas, abordar o saneamento integral das rías e contar con plans de emerxencia efectivos para dar resposta rápida en caso de verteduras e outras catástrofes, cuxa activación se ligue a comités científico-técnicos e se disocie das decisións políticas.
 • Elaborar un plan de restauración ecolóxica para as rías que permita tamén a rexeneración dos bancos marisqueiros tradicionais e de explotación sostíbel.
Pesca e impactos:
 • Defender a pesca artesanal e sostíbel, coa mellora da xestión dos recursos pesqueiros e ecosistemas mariños. Poñer en valor e promover a diferenciación de produtos procedentes destas pesqueiras e ampliar a superficie mariña protexida. Loitar contra a sobreexplotación de caladoiros e a pesca ilegal.
 • Abordar a problemática da substitución xeracional ao que se enfronta o sector para asegurar un futuro na pesca e o abastecemento dos recursos pesqueiros para a poboación.
 • Impedir a posta en marcha de novas plantas de celulosa como Altri, menos aínda nunha zona próxima á RN2000, que necesitaría 46 millóns de litros de auga ao día (o equivalente ao consumo de toda a provincia de Lugo) para o seu funcionamento, e unha vertedura industrial ao río Ulla de 30 millóns de litros ao día de augas residuais contaminadas e previamente tratadas, ou maltratadas. 
 • Impedir a apertura de comportas das presas sen ter en conta o estado das mareas, como a presa Barrie do río Tambre (ría de Noia), xa que ao abrilas con marea baixa deixa a auga da ría con salinidade cero durante varios días consecutivos e isto xera danos irreversíbeis sobre os bivalvos e perdas económicas no sector pesqueiro artesanal.
 • Facer fronte á contaminación xerada polos lixiviados procedentes das Minas de Touro e San Finx que seguen a xerar danos na Ría de Arousa e a Ría de Noia e Muros respectivamente.
 • Facer fronte á contaminación das rías xerada polas verteduras de fitosanitarios procedentes da gandería e agricultura industriais, as verteduras de augas residuais urbanas mal depuradas e as verteduras de orixe industrial que xeran un grave dano sobre as Rías. En xeral, demandar un saneamento integral das rías galegas.
 • Incluír as enfermidades ou lesións relacionadas co marisqueo na seguridade social, para dotar ás mariscadoras dos mesmos dereitos que no resto de oficios.
 • Maior control sobre a pesca ilegal e o furtivismo.
Turismo e consumo:
 • Apoiar a cadea ecolóxica de proximidade mediante a creación e mellora de centros loxísticos de apoio e distribución á agricultura e gandaría ecolóxicas e a pesca sostíbel. Ampliar os mercados agroecolóxicos de barrio e a rede de mercados ambulantes (non sedentarios). Poñer en valor e promover a diferenciación de produtos vencellados á protección da natureza e ás redes de distribución de produtos de proximidade.
 • Fomentar o turismo que recoñeza o valor natural, cultural e patrimonial do territorio, cunha adecuada planificación que teña en conta a capacidade de carga da contorna e busque un equilibrio social e ecolóxico. Introducir taxas turísticas en zonas de turismo masivo.
Arctic Sunrise , Océanos , santuarios marinos