Greenpeace anima a reproduir i distribuir tots els materials, documents i continguts publicats en aquesta pàgina web. Tanmateix, hi ha uns límits a l’hora d’usar-los i és important conèixer les regles bàsiques següents.

General

Els materials disponibles a https://es.greenpeace.org/ca/ són d’ús gratuït per a finalitats personals o educatives. Si vols captures de pantalla per usar-les en un llibre de text, o vols reproduir el text d’un article en el butlletí informatiu de la teva comunitat, no cal demanar-ho; això sí, has de llegir i respectar les nostres regles bàsiques.

Es prohibeix expressament l’ús de qualsevol material de Greenpeace que aparegui en aquest lloc, o el nom i el logotip de Greenpeace, per a:

  • benefici personal o d’una empresa, exceptuant els casos que compten amb permís exprés, com s’indica a continuació;
  • propaganda política d’un partit o el suggeriment de suport per part de Greenpeace a qualsevol candidat a un càrrec públic;
  • qualsevol suggeriment de suport de Greenpeace a un producte o una política quan aquest suport no s’hagi fet explícitament per Greenpeace;
  • qualsevol suggeriment de suport de Greenpeace a la violència o la destrucció de la propietat;
  • qualsevol persona que intenti fer-se passar per una oficina, un empleat o empleada o un portaveu oficial de Greenpeace, o fingeixi recaptar fons o donacions per a Greenpeace.

Logotip

El nom i el logotip «Greenpeace», igual que el nom Rainbow Warrior, són marques registrades internacionalment pel Greenpeace Council.

L’ús del nom i del logo per part de qualsevol persona únicament es podrà realitzar amb un permís previ i per escrit de Greenpeace Espanya, que en condicionarà l’ús de manera exclusiva a les activitats o als esdeveniments oficials autoritzats i amb la iniciativa de la xarxa de voluntariat de Greenpeace Espanya. En cap altre cas podran usar el logo o la imatge de Greenpeace persones externes a la xarxa del voluntariat de Greenpeace Espanya o sense autorització expressa per al seu ús.

Si en fas servir el logotip, cal que incloguis «Marca registrada de Stichting Greenpeace Council» als crèdits o en algun lloc visible de la pàgina.

La marca comercial és propietat exclusiva de Greenpeace, i en usar-la acceptes que no la registraràs o intentaràs registrar-la o impugnar-la de cap manera.

Articles i text

Els articles i els textos produïts per Greenpeace són gratuïts per a ús personal o educatiu. Només has d’incloure una nota que digui: «Font: Greenpeace (https://es.greenpeace.org/ca/)» i reproduir qualsevol informació sobre l’autor o el copyright proporcionats en l’original.

Els articles i els textos de tercers són propietat d’aquestes fonts, per la qual cosa s’ha de sol·licitar permís a la font original per poder usar-los.

Imatges i vídeos

Per a qualsevol informació sobre l’ús de fotografies o de vídeos produïts per Greenpeace Espanya, contacta amb nosaltres a aquesta adreça de correu electrònic: prensa.es@greenpeace.org

  • Les imatges © Greenpeace o © Greenpeace / Fotógrafo tenen drets d’autor de Greenpeace i es poden usar d’acord amb els termes establerts a continuació.
  • Les imatges © Fotógrafo / Greenpeace o © Fotógrafo (incloent-hi les agències, etc.) es poden reproduir amb permís, que s’ha de sol·licitar a la font original que figura en aquestes imatges.

Qualsevol imatge que tingui drets d’autor de Greenpeace i que aparegui en la nostra pàgina web es pot copiar lliurement per a ús personal, sempre que s’hi reprodueixi íntegrament la informació de copyright.

Qualsevol altre ús (com l’ús d’imatges per al benefici personal o empresarial) requereix permís, que es pot sol·licitar a l’adreça proporcionada anteriorment. L’ús comercial de qualsevol imatge de Greenpeace sense permís constituiria una infracció de drets d’autor i podria infringir altres drets.

Les imatges distribuïdes per Greenpeace a periodistes i agències a través d’aquesta web estan destinades per usar-se en els primers catorze dies, i arxivar o revendre aquestes imatges està estrictament prohibit. Una vegada han passat catorze dies, contacta amb Greenpeace a l’adreça anterior.