La sequera és una amenaça constant i cada vegada més freqüent. Com a conseqüència del canvi climàtic, la disponibilitat d’aigua s’està reduint i la poca que tenim, la maltractem.

El
75 % del nostre territori
és susceptible de patir desertificació.
A Espanya, podria haver-hi vora
1 milió de pous il·legals
que sostreuen aigua dels nostres aqüífers.
La contaminació per nitrats afecta ja el
50 % de les nostres aigües superficials
i la seva qualitat.
pozos-ilegales

El problema

La península ibèrica ha patit episodis de sequera durant milers d’anys. Es tracta d’un fenomen meteorològic habitual per la nostra situació geogràfica. No obstant això, l’emergència climàtica està agreujant aquest procés, ja que fa que els períodes sense precipitacions siguin cada vegada més intensos i duradors.

Suma-t'hi! Exigim justícia davant l'emergència climàtica

A això s’uneix una gestió pèssima dels recursos hídrics que tenim. Estem consumint una quantitat d’aigua molt superior a la que ens podem permetre com a país mediterrani. I aquest consum desmesurat no es produeix necessàriament a les llars, sinó en sectors com l’agricultura i la ramaderia industrials.

Els extensos camps de cultiu intensiu que s’estenen en algunes zones del país usen i contaminen quantitats ingents d’aigua. És més, al voltant de molts d’aquests proliferen els pous il·legals amb els quals se sostreu aigua dels nostres aqüífers. Un fet semblant passa amb la ramaderia industrial, que amb la producció ingent de purins contamina les aigües pròximes, fent-les fins i tot perilloses per al consum humà. I convé esmentar també els absurds projectes d’oci, com les platges artificials o els camps de golf en zones clarament afectades per l’escassetat d’aigua.

La intensificació dels episodis de sequera són preocupants per l’impacte que tenen en la nostra economia i la nostra població. I tanmateix, no podem oblidar l’impacte que l’escassetat d’aigua té sobre el medi ambient, especialment si tenim en compte el creixent risc de desertificació al qual ens exposa el canvi climàtic.

La solució

Davant del problema de la intensificació de la sequera a Espanya, la solució passa per prendre mesures de mitigació de les conseqüències de l’escassetat de l’aigua. En definitiva, convé preparar-nos per a allò que vindrà. Aquestes són algunes de les decisions que s’haurien de prendre:

  • Frenar el creixement de les demandes d’aigua (regadiu, industrial i d’oci), de manera que s’adaptin a la reducció de cabals disponibles com a conseqüència dels efectes del canvi climàtic.
  • Deixar a un costat la política hidràulica tradicional basada en grans transvasaments i obres hidràuliques.
  • Lluitar contra les causes de la greu contaminació que pateixen les aigües continentals (superficials, subterrànies i costaneres).
  • Establir un full de ruta de cara a incrementar la superfície dedicada a l’agricultura ecològica i l’ús de varietats locals adaptades al clima.
  • Reconversió del regadiu intensiu i superintensiu a explotacions sostenibles, diversificades i de consum baix d’aigua.
  • Prohibir els projectes nous de ramaderia industrial i donar suport a la producció extensiva, local, de qualitat i ecològica.
  • Tancar el més d’un milió de pous il·legals repartits per tota la geografia.
  • Adaptar les polítiques forestals a les necessitats del país més àrid d’Europa.
  • Posar fre a les instal·lacions d’oci molt demandants d’aigua (camps de golf, parcs temàtics…), sobretot quan es trobin a prop d’espais protegits o la costa.

Què hi fa Greenpeace

En Greenpeace fa anys que alertem de la necessitat d’adaptar el nostre consum d’aigua a la meteorologia d’un país mediterrani, especialment davant la intensificació dels episodis de sequera que comportarà el canvi climàtic.

El nostre treball de denúncia pretén pressionar les administracions competents perquè promoguin una gestió eficient dels recursos hídrics una vegada per sempre, així com perquè persegueixin els delictes relacionats amb el robatori i la contaminació de l’aigua.

Què hi pots fer tu

Actua amb el teu consum! Siguis responsable amb el consum individual d’aigua en el teu dia a dia: dutxes més curtes, aixetes tancades mentre et rentes les mans i les dents, ús correcte dels electrodomèstics, etc. Evita també els productes procedents de l’agricultura i la ramaderia industrials, unes activitats que consumeixen quantitats excessives d’aigua. Consumeix productes de proximitat i de temporada i, si pots, que siguin d’agricultura i ramaderia ecològiques.

Suma’t a Greenpeace! Siguis part de la nostra organització per exigir mesures urgents davant de la creixent escassetat d’aigua, una de les conseqüències principals del canvi climàtic al nostre país. Clica aquí per a unir-te a Greenpeace!

Contingut relacionat