L’aigua que tenim és escassa i, a més, la contaminem i en fem un mal ús sense límit.

El
75 % del nostre territori
és susceptible de patir desertificació.
A Espanya, podria haver-hi vora
1 milió de pous il·legals
que sostreuen aigua dels nostres aqüífers.
La contaminació per nitrats afecta ja el
23 % de les nostres aigües subterrànies
i la seva qualitat.
pozos-ilegales

El problema

La península ibèrica ha patit episodis de sequera durant milers d’anys. Es tracta d’un fenomen meteorològic habitual per la nostra situació geogràfica. No obstant això, l’emergència climàtica està agreujant aquest procés, ja que fa que els períodes sense precipitacions siguin cada vegada més intensos i duradors.

SIGNA LA PETICIÓ I EXIGEIX SALVAR L'AIGUA!

A això s’uneix una gestió pèssima dels recursos hídrics que tenim. Estem consumint una quantitat d’aigua molt superior a la que ens podem permetre com a país mediterrani. I aquest consum desmesurat no es produeix necessàriament a les llars, sinó en sectors com l’agricultura i la ramaderia industrials.

Els extensos camps de cultiu intensiu que s’estenen en algunes zones del país usen el 80 % de l’aigua dolça. A més, al voltant de molts d’aquests proliferen els pous il·legals amb els quals se sostreu aigua dels nostres aqüífers. I convé esmentar també els absurds projectes d’oci, com les platges artificials o els camps de golf en zones clarament afectades per l’escassetat d’aigua.

Però, no només s’hi fa un mal ús de la poca aigua que tenim, l’estem contaminant. Són molts els municipis que no depuren bé l’aigua i hi aboquen microplàstics, medicaments i altres productes químics. Un fet semblant passa amb la indústria, que dissemina substàncies de manera poc controlada. D’altra banda, el model creixent d’agricultura i ramaderia industrials també té molt a veure amb la contaminació de l’aigua a causa dels excrements del bestiar, que amolla nitrats, antibiòtics i altres substàncies, i l’ús massiu de fertilitzants i plaguicides sintètics.

La solució

Cal que redrecem la insensata política hídrica d’aquest país i que anem a l’arrel del problema: el sistema agroalimentari destructiu que predomina. El dret a l’aigua per part dels sectors productius i industrials no s’ha de prioritzar al deure que tenen les administracions de mantenir la qualitat de l’aigua i del mediambient. Aquestes són algunes de les decisions que s’haurien de prendre:

 • Frenar el creixement de les demandes d’aigua (regadiu, industrial i d’oci), de manera que s’adaptin a la reducció de cabals disponibles com a conseqüència dels efectes del canvi climàtic.
 • Deixar a un costat els grans transvasaments i les obres hidràuliques.
 • Lluitar contra les causes de la greu contaminació que pateixen les aigües continentals (superficials, subterrànies i costaneres).
 • Establir un full de ruta de cara a incrementar la superfície dedicada a l’agricultura ecològica i l’ús de varietats locals adaptades al clima.
 • Reconversió del regadiu intensiu i superintensiu a explotacions sostenibles, diversificades i de consum baix d’aigua.
 • Prohibir els projectes nous de ramaderia industrial, i l’ampliació dels que ja n’hi ha, i donar suport a la producció extensiva, local, de qualitat i ecològica.
 • Reduir la cabanya ramadera en intensiu en un 50 % per a 2030.
 • Apostar i fomentar la “dieta de salut planetària” i el consum de productes d’origen vegetal, ecològics, de temporada i locals.
 • Tancar el més d’un milió de pous il·legals repartits per tota la geografia.
 • Adaptar les polítiques forestals a les necessitats del país més àrid d’Europa.
 • Posar fre a les instal·lacions d’oci molt demandants d’aigua (camps de golf, parcs temàtics…), sobretot quan es trobin a prop d’espais protegits o la costa.

Què hi fa Greenpeace

En Greenpeace fa anys que alertem de la necessitat d’adaptar el nostre consum d’aigua a la meteorologia d’un país mediterrani, especialment davant la intensificació dels episodis de sequera que comportarà el canvi climàtic.

El nostre treball de denúncia pretén pressionar les administracions competents perquè promoguin una gestió eficient dels recursos hídrics una vegada per sempre, així com perquè persegueixin els delictes relacionats amb el robatori i la contaminació de l’aigua. També perquè transformin el model agroalimentari industrial. Urgeix apostar per l’agroecologia i la soberania alimentària.

Què hi pots fer tu

Actua amb el teu consum! Siguis responsable amb el consum individual d’aigua en el teu dia a dia: dutxes més curtes, aixetes tancades mentre et rentes les mans i les dents, ús correcte dels electrodomèstics, etc. Evita també els productes procedents de l’agricultura i la ramaderia industrials, unes activitats que consumeixen quantitats excessives d’aigua i, a més, la contaminen. Deixa la carn per a ocasions especials i no en mengis de forma excessiva i a diari! Consumeix productes de proximitat i de temporada i, si pots, que siguin d’agricultura i ramaderia ecològiques.

Suma’t a Greenpeace! Forma part de la nostra organització per fer un gir de 180º en la política hídrica i agroalimentària del país.

Contingut relacionat