Gairebé la meitat de les aigües subterrànies dels nostres aqüífers estan contaminades. Per a la majoria d’aquestes ja no hi ha solució. És urgent salvar-ne la resta!

El
44 %
dels nostres aqüífers estan en mal estat i són pràcticament irrecuperables
Més del
20 %
de l’aigua del nostre país està contaminada per nitrats procedents de la ramaderia industrial
La indústria química aboca més de
1.000
substàncies noves a l’any al medi ambient

El problema

La contaminació de l’aigua amenaça seriosament el proveïment humà (alguns pobles d’Espanya ja no tenen aigua potable), la producció d’aliments i la supervivència de molts dels ecosistemes peninsulars. Les causes d’aquesta contaminació són diverses i es poden agrupar en:

  • Abocaments urbans. En molts casos són els causants principals de la pèrdua de qualitat i de degradació del medi hídric. Encara hi ha desenes de municipis i ciutats que no depuren convenientment les seves aigües. El Tribunal de Justícia de la UE ja ens va imposar una multa milionària per aquest motiu. És creixent la presència de microplàstics, de fàrmacs i d’altres productes químics de síntesis.
  • Abocaments industrials. Des que va començar el desenvolupament de la indústria química, es calcula que s’han disseminat en el medi ambient unes 100.000 substàncies (1.000 noves cada any). El coneixement sobre el seu impacte és escàs o nul, per la qual cosa és urgent adoptar el principi de precaució i abandonar el model actual centrat en el que s’anomenta solucions de “final de canonada”.
  • Abocaments agropecuaris. La contaminació difusa que ve generant el creixent model agropecuari industrial és insostenible a causa de, fonamentalment, l’augment de macrogranges (i les deixalles del bestiar estabulat, com nitrats i amoníac) i de l’ocupació generalitzada en agricultura de plaguicides i d’altres productes fitosanitaris, així com de fertilitzants sintètics que es filtren al sòl fins a arribar als aqüífers d’àrees cada vegada més extenses del país. Els antibiòtics que s’usen en la ramaderia industrial són un problema emergent al qual no s’hi està parant atenció.

La solució

Atallar el problema de la contaminació de l’aigua és urgent perquè afecta directament la disponibilitat d’aigua que tindrem en el futur. I, per a fer-ho, cal que anem a l’origen de les seves causes.

Per a eliminar la contaminació produïda pels abocaments urbans, el primer pas que han de fer els municipis és complir amb la normativa legal vigent i posar en marxa bons sistemes de depuració de l’aigua.

La indústria química ha de fer-se responsable de depurar els seus abocaments, i aplicar les tècniques més avançades de producció neta amb la finalitat de no generar substàncies perilloses. Per la seva part, les administracions han d’augmentar els controls en la vigilància de les emissions de substàncies perilloses a les aigües i aplicar les sancions corresponents perquè això repeteixi amb total impunitat.

I en el pla de la ramaderia, una de les principals causes de contaminació de l’aigua per nitrats, és urgent establir una moratòria a la ramaderia industrial que eviti la proliferació d’aquest model ramader tan nociu per al planeta. En l’àmbit de l’agricultura cal reduir dràsticament l’ús de fertilitzants i plaguicides sintètics. Urgeix una transformació del sistema feia l’agroecologia.

Què hi estem fent

Treballem per a reduir les pressions sobre el medi ambient i aconseguir la transformació d’aquest sistema destructiu i depredador que predomina, amb la posada en marxa d’alternatives més sostenibles que redueixin el consum i la contaminació de l’aigua, com és el cas de l’agroecologia. També, pressionem a les administracions perquè facin un control adequat i es millorin les legislacions més permissives i a les empreses perquè compleixin la legislació vigent i deixin d’abocar substàncies tòxiques a rius, mars i aqüífers.

A més, hem promogut la creació de la Xarxa Ciutadana de Vigilància de la Contaminació de l’Aigua per Nitrats que, amb l’ajuda d’uns dispositius mesuradors, comproven la concentració de nitrats en les aigües. Els resultats d’aquests mesuraments es visualitzen en aquest mapa.

Què hi pots fer tu

Actua amb el teu consum!

Actua amb el teu consum! Redueix el teu consum setmanal de carn a uns 300 gr i de llet a uns 1.750 gr i consumeix productes ecològics, locals i de temporada, això contribuirà a afeblir el model de ramaderia industrial en favor d’un més sostenible amb el planeta. Ves amb compte amb els productes químics que uses a casa, vigila la seva toxicitat en el medi ambient. Pressiona a les administracions perquè garanteixin el proveïment present i futur del bé més necessari que tenim: l’aigua.

Suma’t a Greenpeace! Forma part de la nostra organització per exigir una vigilància més intensa en els abocaments que acaben en les nostres aigües.