Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

El responsable és ASSOCIACIÓ GREENPEACE ESPANYA (a partir d’ara “GREENPEACE”) amb domicili al carrer Valores 1, 28007 Madrid.

En cas de dubte o consulta sobre qualsevol aspecte de la privadesa pots comunicar-ho a la l’adreça postal GREENPEACE, o a l’adreça electrònica info.es@greenpeace.org

Dades de contacte del DPD

PRODAT MADRID, S.L.
Adreça: AV. EUROPA, Nº 19, EDIFICIO 3, BAJO B, POZUELO DE ALARCÓN (28224), MADRID – ESPAÑA
Correu electrònic: contacto.es@greenpeace.org

Com hem obtingut les teves dades de caràcter personal?

Hem obtingut les teves dades de caràcter personal mitjançant les relacions prèvies que has mantingut amb GREENPEACE o amb motiu de les relacions que mantens en l’actualitat amb la l’entitat, bé per la teva condició de soci, per haver sigut donant, per haver participat en alguna de les nostres campanyes, per ser o per haver sigut voluntari, activista o col·laborador; o bé per haver sol·licitat que et remetem informació promocional sobre les nostres activitats, campanyes i iniciatives.

També és possible que un tercer ens hagi donat les teves dades. Com a norma general, només tractem les dades que ens faciliten els seus titulars, però de vegades rebem dades per part de tercers. En cas que ens aportis dades de terceres persones de les quals no ets titular, amb caràcter previ hauràs dinformar i sol·licitar el consentiment daquestes persones, de manera que teximiràs de qualsevol responsabilitat per lincompliment daquest requisit.

Quines dades personals tractem?

Segons la naturalesa de la nostra relació amb tu, tractarem més o menys quantitat de dades, sent aquestes les necessàries, adequades i pertinents en tot cas, dacord amb la finalitat perseguida.

Tal com hem exposat anteriorment, podem tractar aquestes dades:

 • Nom
 • Cognoms
 • DNI
 • Adreça de correu electrònic
 • Número de telèfon
 • Data de naixement
 • Sexe
 • Idioma de preferència
 • Adreça postal
 • Aportació econòmica
 • Dades bancàries
 • Professió
 • Informació que ens has subministrat per a l’exercici del voluntariat
 • Imatge pròpia*

*En alguns casos sol·licitarem el teu consentiment exprés per a l’ús de la teva imatge, no obstant això, en altres ocasions, com en la realització d’esdeveniments i d’activitats que són gravats o fotografiats per promocionar la nostra activitat en RRSS i en aquesta web, no és logísticament possible sol·licitar el consentiment a tots els assistents, per la qual cosa t’informem que en cas que no voler aparèixer en el nostre contingut audiovisual, et demanem per favor que ens ho comuniquis directament.

En qualsevol cas, la teua imatge apareixerà de manera accessòria, en plans generals, aplicant les mesures de seguretat tècniques i organitzatives a la nostra disposició per a protegir la teva privacitat.

Si has visualitzat una imatge on apareix la teua persona, i no vols continuar apareixent, posa’t en contacte amb nosaltres en l’adreça de correu greenpeace.org i atendrem la sol·licitud el més aviat possible. Així mateix, en l’esdeveniment pots manifestar la teva oposició davant del personal de GREENPEACE i farem tot el possible perquè la imatge no es publiqui.

Si ets voluntari i participes amb nosaltres de manera activa, tractarem el teu certificat negatiu de delictes sexuals, en compliment de la llei de voluntariat aplicable.

També, t’informem que tractarem aquelles dades addicionals que voluntàriament ens facilitis durant les relacions i les interaccions que mantindràs amb GREENPEACE en un futur, incloent-hi les que ens aportis a través d’una xarxa social o d’una altra aplicació. Aquestes dades depenen de la teva configuració de privadesa, l’ús que facis de la xarxa social o l’aplicació, així com de les polítiques de privadesa pròpies de cada xarxa social o aplicació, per la qual cosa et recomanem llegir-les amb atenció abans de facilitar-nos dades a través d’aquestes xarxes socials o aplicacions.

A més, quan navegues per la nostra web podem tractar la teua IP, el sistema operatiu o navegador que uses i, fins i tot, la duració de la teva visita, però sempre de manera anònima, amb la finalitat de realitzar anàlisis i millores en la web, així com per millorar la nostra estratègia comercial.

Per què tractem les teves dades personals?

Per poder dur a terme els nostres objectius fundacionals, la resolució de problemes globals del medi ambient i impulsar solucions necessàries per a tenir un futur verd i en pau, tractem les dades dels nostres socis, donants, voluntariat, col·laboradors i ciberactivistes amb les finalitats següents:

 • Enviar informació sobre GREENPEACE per mitjà d’SMS, telèfon, correu postal o e-mail, en base al teu consentiment o a la relació que mantenim amb tu. En cas que aquesta acabi, et comunicarem que volem continuar enviant-te informació, i així ho farem llevat que manifestis el contrari.
 • Donar resposta a les peticions d’informació sol·licitades.
 • Promoure i gestionar la relació Greenpeace-soci, incloent-hi la col·laboració econòmica mitjançant el cobrament de quotes.
 • Promoure la participació activa a través de la signatura de campanyes o peticions i mantenir-te informat sobre aquestes o altres iniciatives de naturalesa similar.
 • Fomentar la col·laboració amb GREENPEACE mitjançant la xarxa de voluntariat.
 • Coordinar la participació en activitats organitzades per o per a la xarxa de voluntariat de GREENPEACE.
 • Convidar a actes o esdeveniments que organitzi GREENPEACE.
 • Realitzar enquestes de satisfacció.
 • Dur a terme activitats bàsiques d’elaboració de perfils sobre la base de la informació que ens hagis proporcionat directament i que es destini a assegurar l’adequada gestió d’aquestes activitats.
 • Quan sigui legítim, bé per la relació que mantenim amb tu bé perquè ens has donat el teu consentiment, enviar fins i tot per mitjans electrònics, comunicacions promocionals sobre activitats, campanyes i iniciatives de naturalesa similar a les que hagis participat amb anterioritat.*

*Sempre podràs oposar-te a rebre les comunicacions promocionals de Greenpeace. Podràs fer-ho en tot moment d’alguna d’aquestes maneres:

– enviant un correu electrònic a l’adreça contacto.es@greenpeace.org;
– dirigint una sol·licitud a l’adreça postal de GREENPEACE.
– a través de l’enllaç de baixa disponible en la part inferior de cada una de les comunicacions que rebis.
– en cas de ser soci, gestionant les teves preferències de comunicació en l’àrea de DONOR.

En particular, si ets voluntari i participes de manera activa amb nosaltres:

 • Gestió administrativa de les dades dels voluntaris que col·laboren amb GREENPEACE.
 • Cessió de dades a companyies d’assegurances, per a la gestió de l’assegurança de rescs d’accident i de malalties per a complir amb el que estableix la Llei 45/2015, de 14 d’octubre, de Voluntariat.
 • Compliment de la llei 26/2015 de Protecció Jurídica del Menor, en cas que l’activitat que cal desenvolupar impliqui la relació amb menors d’edat (tractament del certificat negatiu de delictes sexuals).
Per quin motiu podem tractar les teves dades personals?

La base legitimadora per al tractament de les teues dades varia en funció del tipus de relació que tinguis amb GREENPEACE.

Quan el tractament de les teves dades està relacionat amb el manteniment de la relació amb GREENPEACE com a soci o sòcia, donant, activista, voluntari, col·laborador, ciberactivista, o altres classes de participació activa, el tractament n’està legitimat, ja que resulta necessari per complir amb les obligacions contractuals derivades d’aquesta relació, i en alguns casos per una obligació legal.

En relació a l’enviament d’informació promocional sobre activitats, campanyes o iniciatives de GREENPEACE, el tractament es pot basar bé en el nostre interés legítim per la relació que mantenim amb tu (condició de soci o sòcia, signatura, participació activa en campanyes relacionades…), bé en el teu consentiment exprés.

Quan i per quin motiu podem facilitar les teves dades a tercers?

Mai no vendrem, llogarem o cedirem les teves dades personals, però sí que podrem facilitar-les als destinataris que indiquem a continuació, pels motius que s’expliquen a continuació:

 • Administracions públiques: per al compliment de les obligacions legals a les quals GREENPEACE està subjecta per la seva activitat.
 • Destinataris de peticions i campanyes: quan signes una petició o participes amb les teves dades en una acció, el destinatari de la campanya rep de GREENPEACE les dades imprescindibles per complir amb les obligacions derivades d’aquestes campanyes, que podran ser: nom, cognoms, DNI, codi postal i correu electrònic. GREENPEACE t’informarà en cada campanya qui en són els destinataris.
 • Proveïdors que precisen accedir a les teves dades per a la prestació dels serveis per als quals GREENPEACE els hagi contractat, i amb els quals GREENPEACE té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessàries i exigits per la normativa per a protegir la teva privadesa.
 • Aquelles cessions a tercers que siguin necessàries per a l’organització o la coordinació de les campanyes, les activitats i les iniciatives en les quals participis voluntàriament.
 • En el cas dels voluntaris i voluntàries, a companyies asseguradores, per a la gestió de l’assegurança de riscs d’accident i de malalties per a complir amb el que estableix la Llei 45/2015, de 14 d’octubre, de Voluntariat.

Si en el futur GREENPEACE realitzés altres cessions de dades personals, t’ho informarà oportunament, i en cas que calgui, sol·licitarà el teu consentiment.

Fem transferències internacionals de dades?

GREENPEACE té contractats els serveis de proveïdors tecnològics situats majoritàriament a l’Espai Econòmic Europeu (EEE). Alguns països aliens a l’EEE estan reconeguts per la Comissió Europea com a garants d’un nivell adequat de protecció de dades d’acord amb les normes de l’EEE. Trobareu la llista completa d’aquests països aquí.

Per a transferències de l’EEE a països no considerats adequats per la Comissió Europea, GREENPEACEsubscriu els contractes, les garanties i els salvaguardes necessaris per a preservar la teva privadesa.

Per a més informació sobre les garanties a la teva privadesa, pots dirigir-te a GREENPEACE a contacto.es@greenpeace.org a través de l’adreça postal indicada més amunt.

Durant quant temps guardarem les teves dades?

Les teves dades personals es conservaran mentre mantinguis una relació amb GREENPEACE i, fins i tot, després de finalitzar aquesta relació per qualsevol causa durant els terminis de prescripció legals que s’hi aplicquin, si no ens comuniques el contrari. En aquest supòsit, es tractaran a l’efecte d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals i contractuals. Conservarem la teva informació personal el temps necessari o permès segons les finalitats per a les quals s’hagi obtingut. Els criteris emprats per a determinar els terminis de conservació inclouen les nostres obligacions legals, les necessitats estadístiques o si és aconsellable o no conservar-les en funció de la nostra postura jurídica.

Si ets menor de 18 anys

Si ets menor d’edat i uses algun dels nostres llocs web o participes en alguna de les nostres campanyes, per favor, no ens envies cap dada personal teva ni de la teva família sense l’autorització prèvia dels pares o tutors. Si ells hi són d’acord, podràs participar en les nostres campanyes i activitats en la forma en què en cada cas s’indiqui. Demana als pares o tutors que es posin en contacte amb nosaltres a contacto.es@greenpeace.org si hi tens cap dubte.

Quins són els teus drets?

Pots exercir els teus drets d’accés, de rectificació, de supressió i portabilitat, de limitació i d’oposició al tractament, a través de les adreces postal i electrònica indicades. Això vol dir que tens dret a:

 • Saber si estem tractant les teves dades o no.
 • Accedir a les teves dades personals.
 • Sol·licitar la rectificació de les teves dades si són inexactes.
 • Demanar la supressió de les teves dades si ja no són necessàries per a les finalitats per a les quals es van arreplegar o si ens retires el consentiment.
 • Sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, en alguns supòsits, per la qual cosa només les conservarem d’acord amb la normativa vigent.
 • Remitir-te les dades que guardem de tu en GREENPEACE en un format estructurat, d’ús comú o de lectura mecànica.
 • Revocar el consentiment que hagis oferit per a qualsevol tractament en un moment donat.

Així mateix, si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets de privadesa, pots presentar una reclamació:

 • Per a més informació sobre les garanties de la teva privadesa, pots dirigir-te a GREENPEACEcontacto.es@greenpeace.org o a través de l’adreça postal indicada més amunt.
 • Davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en la seu electrònica o l’adreça postal.

 


Galetes

Darrera modificació: Juliol 2022.

Aquesta Política de Galetes és part integrant de les Condicions Generals i la Política de Privacitat d’aquesta web. L’accés i la navegació pel web, o l’ús dels seus serveis, impliquen l’acceptació de les Condicions Generals (i per tant de la Política de Privacitat i Política de Galetes). Si us plau, llegeix-les atentament.

T’agraïm que hagis decidit visitar-nos. Volem que la teva experiència en el lloc sigui com més satisfactòria millor, i per aquest motiu hem redactat aquesta Política de Galetes de la manera més transparent possible.

Què és una galeta?

Les galetes són arxius que contenen petites quantitats d’informació que es baixen al dispositiu que usa l’usuari quan visita un lloc web. La seva finalitat principal és identificar l’usuari cada vegada que hi accedeix, i ens permet, a més, millorar la qualitat i la usabilitat de la nostra web.

Les galetes són essencials per al funcionament d’Internet; no poden fer malbé l’equip/dispositiu de l’usuari i, si es troben activades en la configuració del teu navegador, ens ajuden a identificar i resoldre possibles errors de funcionament de https://es.greenpeace.org/es/.

Tipus de galetes

Hi ha diferents tipus de galetes. Totes treballen de la mateixa manera, però presenten petites diferències:

a) Galetes de sessió: les galetes de sessió duren només el temps de la teva visita i s’esborren quan tanques el navegador. La seva finalitat principal és identificar el tipus de dispositiu, donar suport a la seguretat del lloc web o a la seva funcionalitat bàsica. No contenen informació personal que ens permeti identificar una persona.

b) Galetes persistents o permanents: s’emmagatzemen al disc dur del dispositiu i la nostra web les llegeix cada vegada que visites la web; tenen una data de caducitat o d’expiració determinada, que una vegada s’ha acomplit, la galeta deixa de funcionar. Ens permeten identificar les teves accions i preferències; analitzar les visites i ens ajuden a comprendre com arriben els usuaris a la nostra pàgina i millorar els nostres serveis.

c) Galetes de funcionalitat: permeten a recordar decisions adoptades per l’usuari, com el seu identificador. La informació que aquestes galetes arrepleguen és anònima (és a dir, no conté ni el teu nom, ni l’adreça ni cap altra dada personal).

d) Galetes de tercers: les galetes de tercers són les galetes que instal·la un lloc web que no és el que estàs visitant; per exemple, les usades per xarxes socials (com Facebook) o per complements externs de contingut (com Google Maps). A més, algunes empreses de publicitat usen aquest tipus d’arxius per a realitzar un seguiment de les teves visites en cada un dels llocs on s’anuncien.

e) Galetes analítiques: són galetes que tenen com a finalitat garantir el manteniment periòdic i el millor funcionament i servei a l’usuari; i ho fan recopilant dades de la teva activitat.

Ús de galetes per part de GREENPEACE

Mitjançant l’accés a la web, acceptes de manera expressa que puguem usar aquest tipus de galetes en els teus dispositius. Si desactives les galetes, pot ser que la teva navegació no sigui òptima i algunes de les utilitats que disposa la pàgina no funcionin correctament.

a) Galetes pròpies

Per tal d’identificar-te i d’oferir-te un servei millor, el nostre lloc empra galetes (petits arxius de text que el teu navegador emmagatzema) pròpies. Els avantatges que comporta acceptar les nostres galetes es tradueixen en un estalvi de temps. Així mateix, es poden usar també per a reconèixer-te en les visites successives i, d’aquesta manera, adaptar el contingut que se’t mostra, per a obtenir informació sobre la data i l’hora de l’última visita, mesurar alguns paràmetres de trànsit dins del web mateix, i fer una estimació del nombre de visites realitzades, de manera que puguem enfocar i ajustar els serveis i les promocions d’una manera més efectiva.

Cap de les nostres galetes es pot contactar amb el teu número de telèfon, adreça de correu electrònic o qualsevol altre mitjà de contacte, ni extreure informació del teu disc dur o robar informació personal.

Estrictament necessàries:

Propietari Galeta Funció Caducitat
Greenpeace PHPSESSID Seguretat del lloc web Sessió
Greenpeace cookieSettings Recordar la configuració de galetes de l'usuari Dos anys

Segmentació

Propietari Galeta Funció Caducitat
Greenpeace last_visit Arreplegar dades de navegació en el lloc web Persistents
Greenpeace days_with_session Arreplegar dades de navegació en el lloc web Persistents
Greenpeace abTestVariant Arreplegar dades de navegació en el lloc web Persistents
Greenpeace fIj0CJ7ZpWoQu4mc9gM Arreplegar dades de navegació en el lloc web per oferir continguts adaptats a l'usuari Persistents

b) Galetes de tercers

El lloc web fa ús de galetes de tercers per ajudar-nos a analitzar l’ús que en fan els usuaris. La informació que genera la galeta sobre el teu ús (incloent-hi la teva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada pel tercer als seus servidors, que en alguns casos es poden trobar als Estats Units d’Amèrica.

Els nostres socis usaran aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del teu ús del lloc, recopilant informes de trànsit web i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat del lloc i l’ús d’Internet. Podran transmetre aquesta informació a tercers quan així li ho requereixi la legislació.

Estrictament necessàries:

Propietari Galeta Funció Caducitat
Stripe __stripe_mid Prevenció del frau en línia Un any
Stripe __stripe_sid Prevenció del frau en línia 30 minuts
Cloudfare __cf_bm És una galeta usada per Hubspot per a la protecció dels bots 30 minuts

Analítiques

Propietari Galeta Funció Caducitat
Google _ga_# Anàlisi anònima de visites a pàgines i altres comportaments en la xarxa Un any
Google _ga Anàlisi anònima de visites a pàgines i altres comportaments en la xarxa Dos anys
Google _gid Anàlisi anònima de visites a pàgines i altres comportaments en la xarxa Un dia
Hotjar _hjAbsoluteSessionInProgress Detectar la primera pàgina de la sessió d'un usuari 30 minuts
Hotjar _hjIncludedInSessionSample DDetecta si un usuari entra o no en el grup d'anàlisi 30 minuts
Hotjar _hjFirstSeen Identifica usuaris nous en el lloc web Sessió
Hotjar _hjSession_# Atribueix comportaments a un usuari durant tota una sessió 30 minuto
Hotjar _hjSessionUser_# Permet atribuir diferents visites a un mateix usuari Un any
Hotjar _hjViewportId Emmagatzema dades de visualització Sessió
Hotjar _hjRecordingLastActivity Arreplega dades de navegació Sessió
Hotjar _hjRecordingEnabled Assenyala si s'estan arreplegant dades de navegació d'un usuari Sessió

Segmentació

Propietari Galeta Funció Caducitat
OneSignal _hjRecordingEnabled Indica si s'estan arreplegant les dades de navegació d'un usuari Sessió
OneSignal onesignal-pageview-count Arreplega les dades de navegació d'usuari Sessió
OneSignal os_pageViews
OneSignal ONESIGNAL_HTTP_PROMPT_SHOWN Identifica si el consentiment per rebre notificacions automàtiques en el navegador ja s'ha sigut mostrat a un usuari Sessió
OneSignal isOptedOut Fa un seguiment del consentiment Persistent
OneSignal isPushNotificationsEnabled Fa un seguiment del consentiment Persistent
OneSignal onesignal-notification-prompt Identifica que el missatge de consentiment s'ha descartat Persistent
Hubspot __hssc Arreplega dades de sessions de l'usuari 30 minuts
Hubspot hubspotutk Identifica un visitant en visites diferents Sis mesos
Hubspot __hstc Arreplega dades de sessions de l'usuari Sis mesos
Hubspot __hssrc Arreplega dades de sessions de l'usuari Sessió

Publicitàries

Propietari Galeta Funció Caducitat
Google test_cookie Comprovar si el navegador de l'usuari accepta galetes Un dia
Google _gcl_au Usada per Google per a entendre les interaccions de l'usuari amb la web i la publicitat Tres mesos
Facebook _fbp Analitzar comportament d'usuaris en la pàgina web i la publicitat 90 dias
Outbrain outbrain_cid_fetch Arreplega comportaments de l'usuari en el lloc web 60 minuts
TikTok _ttp Mesurar i millorar el rendiment de les campanyes publicitàries i personalitzar l'experiència de l'usuari en TikTok 13 mesos
TikTok _tt_enable_cookie Mesurar i millorar el rendiment de les campanyes publicitàries i personalitzar l'experiència de l'usuari en TikTok 13 mesos
TikTok tt_sessionId Mesurar i millorar el rendiment de les campanyes publicitàries i personalitzar l'experiència de l'usuari en TikTok Sessió
TikTok tt_pixel_session_index Mesurar i millorar el rendiment de les campanyes publicitàries i personalitzar l'experiència de l'usuari en TikTok Sessió

 

Configuració de l’usuari per a evitar Galetes

Si vols, pots rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de galetes mitjançant la selecció de la configuració apropiada del teu navegador. Tanmateix, si ho fas, potser no podràs usar la plena funcionabilitat d’aquest lloc.

Des de GREENPEACE ESPANYA, i en compliment de la normativa legal vigent, posem a la teva disposició la informació que et permeti configurar el navegador d’Internet per a mantenir la teva privacitat i seguretat en relació a les galetes. Per això, et facilitem la informació i els enllaços a les pàgines de suport oficials dels navegadors més destacats perquè puguis decidir si vols o no acceptar l’ús de galetes.

D’aquesta manera, pots bloquejar les galetes mitjançant les eines de configuració del navegador, o bé pots configurar el teu navegador perquè t’avisi quan un servidor vulgui desar una galeta:

a) Si uses Microsoft Internet Explorer, en lopció de menú Eines > Opcions dInternet > Privacitat > Configuració. Per a saber-ne més, visiteu http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies y http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
b) Si utilitzes Firefox, en lopció de menú Eines > Opcions > Privacitat > Galetes. Per a saber-ne més, visiteu http://support.mozilla.org/es/products/firefox/privacy-and-security
c) Si empres Chrome, en la sección dOpcions > Opcions avançades > Privacitat. Per a saber-ne més, visiteu http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
d) Si fas ús dOpera, en lopció de Seguritat i Privacitat, podràs configurar el navegador. Per a saber-ne més, visiteu http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/