El canvi climàtic constitueix l’amenaça mediambiental més gran a què s’enfronta la humanitat.

1,5 graus
Prop de 200 països van acordar fixar en 1,5 ºC el llindar màxim d’augment de la temperatura del planeta.
0 emissions
Cal que reduïm les emissions de carboni com més prop de zero millor per a l’any 2050 si no volem viure els pitjors efectes del canvi climàtic.
3,8 bilions $
Segons el Banc Mundial, les pèrdues pels desastres naturals arriben als 3,8 bilions de dòlars des de 1980.
Tierra desertificada en Brasil Una pastora cuida de su rebaño de ovejas que pastan cerca de una central de carbón en Jepara, Java Central. Un edificio inundado cerca de la costa de Nueva Jersey tras el huracán Sandy.

El problema

El canvi climàtic és el mal del nostre temps i les seves conseqüències poden ser devastadores si no reduïm dràsticament la dependència dels combustibles fòssils i les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. De fet, els impactes del canvi climàtic ja són perceptibles i es posen en evidència amb dades com les següents:

  • La temperatura global és la més elevada de la història de la humanitat: en 2016 va superar 1,1 oC respecte del nivell que hi havia abans de la revolució industrial.
  • La pujada del nivell de la mar.
  • El desglaç progressiu de les masses glacials, com les de l’Àrtic.

Però avui també veiem els impactes econòmics i socials, que seran cada vegada més greus, per exemple:

  • Danys a les collites i en la producció alimentària.
  • Les sequeres.
  • Els riscos per a la salut.
  • Els fenòmens meteorològics extrems, com ara tempestes i huracans.

En els pitjors escenaris probables que els experts preveuen, l’augment de la temperatura podria arribar fins els 4,8 oC per a final de segle. El canvi climàtic és un problema global que ateny una perspectiva ambiental, política, econòmica i social en la qual les previsions pitjors també impliquen unes pèrdues econòmiques enormes. I és que com més triguem a actuar, molt més elevades seran les inversions per a l’adaptació a l’augment de la temperatura.

Encara en 2016, el 85 % de l’energia emprada a Espanya provenia de combustibles fòssils o d’energia nuclear. De fet, Espanya i cinc països més de la Unió Europea, acumulen al voltant del 70 % de tots els gasos amb efecte d’hivernacle del continent.

Per si això fos poc, l’última reforma del sector elèctric frena les energies renovables, penalitza l’autoconsum energètic i fomenta les energies brutes, com l’extracció de petroli i la fracturació hidràulica (fracking), un sistema altament contaminant que permet extreure gas o petroli a base de fracturar el subsòl.

La solució

El sector energètic, com que usa energies brutes —petroli, carbó i gas—, és el sector que més contribueix a l’escalfament global. Unes 90 empreses són responsables de gairebé les dues terceres parts de les emissions mundials de gasos. A Espanya, les grans elèctriques —Endesa, Iberdrola i Gas Natural Fenosa— encara aposten per una energia contaminant que no és compatible amb el creixement necessari de les renovables, per això treballem perquè aquest model insostenible canviï.

La revolució energètica en mans de la ciutadania és el camí: amb les energies renovables es podrà pal·liar els efectes del canvi climàtic i aconseguir una eficiència energètica que generarà llocs de treball i reduirà els costos de l’electricitat. Els estats membres de la Unió Europea només podran avançar i prescindir dels combustibles contaminants i de l’energia nuclear si permeten que la ciutadania participi i es beneficiï de la transició renovable.

«El canvi climàtic és una realitat que ja tindrà implicacions inevitables, però encara podem minimitzar-ne les conseqüències més severes.»

Què hi fa Greenpeace

Greenpeace treballa per impulsar solucions que puguin frenar el canvi climàtic, amb una atenció especial al sector energètic i del transport, i donar suport a polítiques que facin possible un sistema energètic democràtic i 100 % renovable basat en l’estalvi i l’eficiència, així com a acords i tractats internacionals que aconsegueixin reduir les emissions mundials de gasos.

Molts dels esforços de Greenpeace s’enfoquen al sector elèctric, perquè pretenem aconseguir un model basat en les energies netes, lliures dels gasos amb efecte d’hivernacle derivats de l’ús de combustibles fòssils i lliures del perill nuclear. Només hi cal voluntat i planificació per part del Govern i de les empreses.