El canvi climàtic constitueix l’amenaça mediambiental més gran a què s’enfronta la humanitat.

1,5 graus
Prop de 200 països van acordar fixar en 1,5 ºC el llindar màxim d’augment de la temperatura del planeta.
0 emissions
Cal que reduïm a zero les emissions netes de gasos amb efecte d'hivernacle per a l’any 2040 a tota la UE si no volem viure els pitjors efectes del canvi climàtic.
81 %
Segons l'Institut Elcano, el 81 % de la ciutadania pensa que Espanya no fa prou per lluitar contra el canvi climàtic.
Tierra desertificada en Brasil Una pastora cuida de su rebaño de ovejas que pastan cerca de una central de carbón en Jepara, Java Central. Un edificio inundado cerca de la costa de Nueva Jersey tras el huracán Sandy.

El problema

El canvi climàtic és el mal del nostre temps i les seves conseqüències poden ser devastadores si no reduïm dràsticament la dependència dels combustibles fòssils i les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. De fet, els impactes del canvi climàtic ja són perceptibles i es posen en evidència amb dades com les següents:

  • La temperatura mitjana mundial ha augmentat ja 1,1 oC des de l’època preindustrial.
  • El període 2015-2019, segons l’Organització Meteorològica Mundial (OMM), serà probablement el quinquenni més càlid que s’haurà registrat mai.
  • La taxa de pujada del nivell de la mar ha ascendit a 5 mm a l’any en el quinquenni 2014-2019.
  • El desglaç progressiu de les masses glacials: les 13 extensions mínimes de gel marí més baixes de l’Àrtic s’han produït en els últims 13 anys.

Però avui també veiem els impactes econòmics i socials, que seran cada vegada més greus, per exemple:

  • Danys a les collites i en la producció alimentària.
  • Les sequeres.
  • Els riscos per a la salut.
  • Els fenòmens meteorològics extrems, com ara danes, tempestes i huracans.
  • Megaincendis.

En els pitjors escenaris probables que els experts preveuen, l’augment de la temperatura podria arribar fins els 4,8 oC per a final de segle. El canvi climàtic és un problema global que ateny una perspectiva ambiental, política, econòmica i social en la qual les previsions pitjors també impliquen unes pèrdues econòmiques enormes. I és que com més triguem a actuar, molt més elevades seran les inversions per a l’adaptació a l’augment de la temperatura.

El 79 % de les emissions de gasos amb efecte d’’hivernacle en la Unió Europea són degudes a la crema de combustibles per a usos energètics o de transport, segons dades d’Eurostat.

Encara en 2017, el 91 % de l’energia emprada a Espanya provenia de fonts no renovables com els combustibles fòssils o l’energia nuclear. De fet, Espanya i cinc països més de la Unió Europea, acumulen al voltant del 70 % de tots els gasos amb efecte d’hivernacle del continent.

La solució

El sector energètic, com que usa energies brutes —petroli, carbó i gas—, és el sector que més contribueix a l’escalfament global. Unes 90 empreses són les responsables de gairebé les dues terceres parts de les emissions mundials de gasos. A Espanya, les grans elèctriques —Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP i Viesgo— continuen generant bona part de l’electricitat mitjançant l’ús de fonts no renovables, per això treballem perquè aquest model insostenible canviï i s’acceleri la transició a un sistema energètic eficient, intel·ligent, 100 % renovable i democràtic.

La revolució energètica en mans de la ciutadania és el camí: amb les energies renovables es podrà pal·liar els efectes del canvi climàtic i aconseguir una eficiència energètica que generarà llocs de treball i reduirà els costos de l’electricitat. Hem de prescindir dels combustibles contaminants i de l’energia nuclear i augmentar la participació de la ciutadania perquè es beneficiï de la transició renovable.

«El canvi climàtic és una realitat que ja tindrà implicacions inevitables, però encara podem minimitzar-ne les conseqüències més severes.»

Què hi fa Greenpeace

Greenpeace treballa per impulsar solucions que puguin frenar el canvi climàtic, amb una atenció especial al sector energètic (per acabar, primerament, amb el carbó i l’energia nuclear i accelerar-ne la substitució per energies renovables) i del transport, i donar suport a polítiques que facin possible un sistema energètic democràtic i 100 % renovable basat en l’estalvi i l’eficiència, així com a acords i tractats internacionals que aconsegueixin reduir les emissions mundials de gasos.

Molts dels esforços de Greenpeace s’enfoquen al sector elèctric, perquè es pretén aconseguir un model basat en les energies netes, lliures dels gasos amb efecte d’hivernacle derivats de l’ús de combustibles fòssils. Només hi cal voluntat i planificació per part del Govern i de les empreses.