Per poder combatre amb èxit el canvi climàtic i l’amenaça nuclear cal que posem les persones i el planeta al centre de com produïm, com consumim i com distribuïm l’energia: 100 % renovable, eficient, intel·ligent i en mans de la gent.

Espanya compta amb un potencial renovable suficient per proveir més de
56 vegades
la demanda elèctrica peninsular per 2050.
Un sistema elèctric basat al
100 %
en renovables és tècnicament possible i econòmicament assequible.
Amb un model energètic basat en renovables, Espanya podria estalviar més de
200.000 milions d’euros
a l’any de mitjana.

El problema

Si bé s’està produint un canvi en el sistema energètic, es fa amb un ritme massa lent. Perquè la transformació del model energètic tingui lloc a la velocitat necessària per salvar el clima és imprescindible que milions de persones hi participin produint, intercanviant, emmagatzemant i gestionant energies renovables, tant de manera individual com col·lectiva.

Espanya fou líder mundial en energia fotovoltaica en 2008, però la nova legislació que impera des de 2010 ha destruït un futur prometedor, i ja s’han perdut desenes de milers de llocs de treball en pocs anys —mentre que arreu del món se n’han triplicat— i s’han sembrat dubtes seriosos a la Comissió Europea sobre el compliment espanyol dels compromisos internacionals.

Mentre les formes de producció, de distribució i de comercialització col·lectiva d’energia en mans de la ciutadania emergeixen com una tendència clau en el sector renovable a molts països, les persones que volen produir energia al nostre país s’enfronten contínuament a barreres econòmiques, administratives i legals, com el conegut ‘impost al sol’, a pesar que el 30 % de la ciutadania es declara altament predisposada a participar en la transició energètica.

«El 2016 va ser el quart any consecutiu en què pràcticament no es van instal·lar energies renovables al nostre país.»
Paneles solares en Sanlúcar la Mayor, cerca de Sevilla Torre solar en Sanlúcar la Mayor, cerca de Sevilla

La solució

La solució passa per construir un sistema energètic nou en el qual es reemplacin els combustibles bruts (carbó, petroli, gas i urani) per les energies renovables i s’aposti per l’eficiència i les solucions tecnològiques intel·ligents que assegurin una transició justa per les persones que treballen en aquests sectors i les comunitats que actualment depenen de les energies brutes.

Es tracta d’un model en què el control de l’energia no és un privilegi de les grans empreses energètiques, sinó que cada llar pugui ser propietària de la seva energia, que pugui produir-ne, consumir-ne, acumular-ne i intercanviar-ne amb un valor just i en llibertat. Aquesta transició energètica ja es dona a molts llocs del món i Greenpeace defensa el dret ciutadà a formar-ne part i a gaudir-ne els beneficis. És l’obligació de tot govern impulsar-la i prioritzar, d’aquesta manera, l’interès general, la lluita contra el canvi climàtic i l’abandó de les energies brutes.

D’altra banda, l’aposta total per les energies renovables no és només l’opció més segura per al planeta, sinó també per a l’economia. Un model basat majoritàriament en energies renovables i estalvi energètic crearia més de 3 milions de llocs de treball a l’Estat espanyol, incrementaria en dos punts anuals el PIB i disminuiria la factura energètica en un 34 % pel que fa a les del 2012, tot això per a l’any 2030.

Hi cal voluntat política i empresarial.

Què hi fa Greenpeace

Greenpeace ha estat pionera a l’hora de demostrar, mitjançant l’elaboració d’una sèrie d’informes, que la revolució energètica no només és possible sinó que també és viable en poques dècades. Els informes ‘Renovables 2050’, ‘Renovables 100%’, ‘Energía 3.0’ i ‘Canarias 100% renovables’ expliquen que a Espanya hi ha prou solucions per satisfer les nostres necessitats energètiques i que és possible posar-les en marxa amb la urgència que demana un problema de la magnitud del canvi climàtic.

A més, l’informe ‘Energía colaborativa’ arreplega per primera vegada l’elevada predisposició de la ciutadania a ser part del canvi. Això ens anima a continuar pressionant polítics i empreses perquè es reconegui el dret i la necessitat de reemplaçar el sistema corporatiu actual basat en els combustibles fòssils i l’energia nuclear per un que posi les persones i la justícia econòmica a l’avantguarda de la transició amb un sistema energètic 100 % renovable, eficient i intel·ligent. I a catalitzar les solucions ciutadanes que permetin el canvi que volem veure per salvar el clima.