Per poder combatre amb èxit el canvi climàtic i l’amenaça nuclear cal que posem les persones i el planeta al centre de com produïm, com consumim i com distribuïm l’energia: 👉 Necessitem un sistema energètic 100 % renovable, eficient, intel·ligent i participat per la gent.

Espanya compta amb un potencial renovable suficient per proveir més de
56 vegades
la demanda elèctrica peninsular per 2050
Un sistema elèctric basat al
100 %
en renovables és tècnicament possible i econòmicament assequible, amb total garantia de subministrament en tot moment
Amb un model energètic basat en renovables, Espanya podria estalviar més de
200.000 milions d’euros
a l’any de mitjana

El problema

Si bé s’està produint un canvi en el sistema energètic, el ritme és massa lent per no superar l’augment d’1,5 ºC que ens indica la ciència. Darrere d’aquest endarreriment hi ha principalment els interessos d’un oligopoli energètic amb altres negocis bruts que rendibilitzar en cartera i la pressió de lobby dels quals sobre el nostre sistema econòmic, polític, legislatiu i social queda patent a través de les portes giratòries, o la publicitat i patrocini de combustibles fòssils, entre d’altres.

Perquè la transformació del model energètic tingui lloc a la velocitat necessària per salvar el clima és imprescindible que milions de persones hi participin produint, intercanviant, emmagatzemant i gestionant energies renovables, tant de manera individual com col·lectiva. Per això, i gràcies a que els canvis en la legislació europea i nacional ja ho permeten, és hora d’activar-nos com a ciutadania, empreses i governs i accelerar aquests canvis a escala que necessita el nostre planeta.

Espanya, que encapçala el desenvolupament renovable i fou líder mundial en energia fotovoltaica en 2008, va veure truncat el seu èxit per les diferents legislacions que van imperar des de 2010 a 2018, que van destruir així un futur prometedor en un país privilegiat en recursos renovables, tecnologia, coneixements tècnics i industria renovable, i ja s’han perdut desenes de milers de llocs de treball en pocs anys —mentre que arreu del món se n’han triplicat. Però ara, després d’anys de lluita i batalles guanyades a Europa per part d’institucions i societat civil per accelerar la descarbonització que salvi el clima i recuperar els nostres drets perduts sobre l’energia, toca recuperar també el temps perdut amb urgència per guanyar la carrera al canvi climàtic i a la nostra dependència pels combustibles fòssils i nuclear, que a més de condemnar el nostre planeta i vides importem en un 90,4 %.

Mentre les formes de producció, de distribució i de comercialització col·lectiva d’energia renovable en mans de la ciutadania emergeixen com una tendència clau en el sector renovable a molts països, les persones que volen produir energia al nostre país s’enfronten contínuament a barreres econòmiques, administratives i legals, com el conegut ‘impost al sol’, derogat finalment l’octubre de 2018 a pesar que el 30 % de la ciutadania es declara llavors altament predisposada a participar en la transició energètica.

Ara el 89 % de la població a Espanya es declara interessada en l’autoconsum i per això hem d’aprofitar aquesta gran oportunitat per apoderar-nos d’aquesta transició energètica que és de les persones i per a totes.

Des de Greenpeace proposem que el 2030 el 100 % de l’electricitat sigui renovable. El Govern planeja arribar només al 74 %, però actualment no s’hi instal·la tot el necessari per aconseguir-ho.

Si volem frenar el canvi climàtic, a més d’apostar per l’eficiència i l’estalvi, és urgent un desplegament renovable massiu amb la màxima participació social i la protecció mediambiental correcta.

La solució

La solució passa per construir un sistema energètic nou en el qual es reemplacin els combustibles bruts (carbó, petroli, gas i urani) per les energies renovables i s’aposti per l’eficiència, l’estalvi i les solucions tecnològiques intel·ligents que assegurin una transició justa per les persones que treballen en aquests sectors i les comunitats que actualment depenen de les energies brutes. 

Però, a més, aquestes renovables han de ser respectuoses amb la biodiversitat i les persones, i generar el major impacte positiu al territori i participat al màxim per la societat.

Es tracta d’un model en què el control sobre l’energia no és un privilegi de les grans empreses energètiques, sinó un dret ciutadà, en que cada llar pugui ser propietària de la seva energia, pugui produir-ne, consumir-ne, acumular-ne i intercanviar-ne amb un valor just i en llibertat.

Aquesta transició energètica que ja es dona a molts llocs del món, a Espanya finalment comença a prendre el vol un cop derogat el Impost al sol el 2018 (Reial decret llei 15/2018, de 5 d’octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors) i el seu desenvolupament normatiu posterior (Reial decret 244/2019, de 5 d’abril, pel que es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica), en què es desenvolupa l’autoconsum compartit, individual i de proximitat i es reconeix el dret a la remuneració dels excedents. Per això és obligació de tots els governs impulsar-la, facilitar-la i agilitzar-la i prioritzar, d’aquesta manera, l’interès general, la lluita contra el canvi climàtic i l’abandó de les energies brutes.

D’altra banda, l’aposta total per les energies renovables no només és l’opció més segura per al planeta, sinó també per a l’economia i la justícia social. Un model basat majoritàriament en energies renovables i estalvi energètic crearia més de 3 milions de llocs de treball a l’Estat espanyol, incrementaria el nostre PIB i disminuiria considerablement la factura energètica de les llars, incloses les que pateixen vulnerabilitat energètica (entre un 10 %-17 % de la població segons les últimes dades de 2021). Tot això s’aconseguiria per a l’any 2030.

Per aconseguir-ho cal voluntat política.

Des de Greenpeace proposem que el 2030 gairebé el 100 % de l'electricitat sigui renovable. El govern planeja arribar només al 74 %, però actualment no s'hi instal·la tot el necessari per aconseguir-ho. Si volem frenar el canvi climàtic, a més d'apostar per l'eficiència i l'estalvi, és urgent un desplegament massiu renovable amb la màxima participació social i la protecció mediambiental correcta.

Què hi fa Greenpeace

Greenpeace ha estat pionera a l’hora de demostrar, mitjançant l’elaboració d’una sèrie d’informes, que la revolució energètica no només és possible sinó que també és viable en poques dècades. Els informes ‘Renovables 2050’, ‘Renovables 100%’, ‘Energía 3.0’ i ‘Canarias 100% renovables’ expliquen que a Espanya hi ha prou solucions per satisfer totes les nostres necessitats energètiques i que és possible posar-les en marxa amb la urgència que demana un problema de la magnitud del canvi climàtic. Per això hem reivindicat tant la necessitat i urgència d’un desplegament massiu de renovables participiat per la ciutadania como la protecció i respecte de la biodiversitat i el territori.

A més,  l’informe ‘Energía colaborativa’ y el web Alternativas de energía ciudadana contra el cambio climático recullen per primera vegada l’elevada predisposició de la ciutadania a ser part del canvi. Això ens anima a continuar pressionant polítics i empreses perquè es reconegui el dret i la necessitat de reemplaçar el sistema centralitzat, corporatiu i especulatiu basat en els combustibles fòssils, l’energia nuclear i en un creixement constant d’oferta i demanda i absència de democratització, per un que posi les persones i la justícia econòmica a l’avantguarda de la transició amb un sistema energètic 100  % renovable,  distribuït, eficient, intel·ligent i democràtic, amb nous actors i serveis, com exigeix Europa. I a catalitzar les solucions ciutadanes que permetin el canvi que volem veure per salvar el clima.

Com a part d’aquesta lluita, a Greenpeace seguirem pressionant perquè el desenvolupament normatiu que falta a Espanya per a aquesta participació massiva de la societat en les renovables a través d’eines com l’autoconsum o les comunitats energètiques vegi reconeguts tots els drets i les garanties ciutadanes, tal com recull la normativa europea.