Para podermos combater con éxito o cambio climático e a ameaza nuclear, precisamos pór as persoas e o planeta no centro de como producimos, consumimos e distribuímos a enerxía: 100 % renovábel, eficiente, intelixente e nas mans da xente.

España conta cun potencial renovábel suficiente para fornecer máis de
56 veces
a demanda eléctrica peninsular para 2050
Un sistema eléctrico baseado nun
100%
en renovábeis é tecnicamente posíbel e economicamente accesíbel
Cun modelo enerxético baseado en renovábeis, España podería aforrar máis de
200.000 millóns de euros
ao ano de media

O problema

Se ben está a producirse un cambio no sistema enerxético, o seu ritmo é lento de máis. Para que a transformación do modelo enerxético teña lugar á velocidade precisa para salvar o clima, é imprescindíbel que millóns de persoas participen nela producindo, intercambiando, almacenando e xestionando enerxías renovábeis, tanto de xeito individual como colectivo.

España foi líder mundial en enerxía fotovoltaica en 2008, pero a nova lexislación imperante dende 2010 foi destruíndo un futuro prometedor, facendo perder decenas de milleiros de empregos en poucos anos (cando se triplicaron en todo o mundo) e sementando serias dúbidas na Comisión Europea sobre o cumprimento español dos compromisos internacionais.

Mentres as formas de produción, distribución e comercialización colectiva de enerxía nas mans da cidadanía emerxen como unha tendencia clave no sector renovábel en moitos países, as persoas que queren producir enerxía no noso país enfróntanse a continuas barreiras económicas, administrativas e legais, como o famoso “imposto ao sol”, a pesar de que o 30 % da cidadanía se declara altamente predisposta a participar na transición enerxética.

«2016 foi o cuarto ano consecutivo no que practicamente non se instalaron enerxías renovábeis no noso paíss»
Paneles solares en Sanlúcar la Mayor, cerca de Sevilla Torre solar en Sanlúcar la Mayor, cerca de Sevilla

A solución

A solución pasa por construírmos un novo sistema enerxético no que se substitúan os combustíbeis sucios (carbón, petróleo, gas e uranio) por enerxías renovábeis e se aposte pola eficiencia e as solucións tecnolóxicas intelixentes que aseguren unha transición xusta para as persoas empregadas nestes sectores e as comunidades que actualmente dependen das enerxías sucias.

Trátase dun modelo no que o control sobre a enerxía non é un privilexio das grandes empresas enerxéticas, senón que cada fogar podería ser dono da súa enerxía, que podería producir, consumir, acumular e intercambiar ao seu xusto valor e libremente. Esta transición enerxética xa está ocorrendo en moitos lugares do mundo, e Greenpeace defende o dereito cidadán a formar parte dela e a gozar dos seus beneficios. É obriga de todos os gobernos impulsala, dando así prioridade ao interese xeral, á loita contra o cambio climático e ao abandono das enerxías sucias.

Por outra banda, a aposta total polas enerxías renovábeis non só é a opción máis segura para o planeta, senón tamén para a economía. Un modelo baseado maioritariamente nas enerxías renovábeis e no aforro enerxético crearía máis de 3 millóns de postos de traballo no Estado español, incrementaría en dous puntos anuais o PIB e diminuiría a factura enerxética nun 34 % con respecto ás de 2012, todo isto para o ano 2030.

Fai falla vontade política e empresarial.

Que está a facer Greenpeace

Greenpeace foi pioneira en demostrar, mediante a elaboración dunha serie de informes, que a revolución enerxética non só é posíbel senón que é viábel en poucas décadas. Os informes ‘Renovables 2050’, ‘Renovables 100%’, ‘Energía 3.0’ e ‘Canarias 100% renovables’ aclaran que en España existen solucións para satisfacer as nosas necesidades enerxéticas e que é posíbel poñelas en marcha coa urxencia que require un problema da magnitude do cambio climático.
Ademais, o informe ‘Energía colaborativa’ recolle por vez primeira a elevada predisposición da cidadanía a ser parte do cambio. Isto anímanos a seguirmos exercendo presión sobre políticos e empresas para que se recoñeza o dereito e a necesidade de substituír o actual sistema corporativo baseado nos combustíbeis fósiles e na nuclear por outro que poña as persoas e a xustiza económica á vangarda da transición cun sistema enerxético 100 % renovábel, eficiente e intelixente; e a catalizarmos as solucións cidadás que permitan o cambio que queremos ver para salvar o clima.