O cambio climático constitúe a meirande ameaza medioambiental á que se enfronta a humanidade.

1,5 graos
Cerca de 200 países acordaron fixar en 1,5 ºC o limiar máximo de aumento da temperatura do planeta
0 emisións
Debemos reducir as emisións de carbono ata chegarmos o máis preto posíbel de cero para 2050 se non queremos vivir os peores efectos do cambio climático
3,8 billóns $
Segundo o Banco Mundial, as perdas polos desastres naturais acadaron os 3,8 billóns de dólares dende 1980
Tierra desertificada en Brasil Una pastora cuida de su rebaño de ovejas que pastan cerca de una central de carbón en Jepara, Java Central. Un edificio inundado cerca de la costa de Nueva Jersey tras el huracán Sandy.

O problema

O cambio climático é o mal do noso tempo e as súas consecuencias poden ser devastadoras se non reducimos drasticamente a dependencia dos combustíbeis fósiles e as emisións de gases de efecto invernadoiro. De feito, os impactos do cambio climático xa son perceptíbeis e quedan evidenciados por datos como:

  • O aumento da temperatura global en 2016 foi de 1,1 graos, o meirande da historia da humanidade
  • A suba do nivel do mar
  • O progresivo desxeo das masas glaciares, como o Ártico

Pero hoxe tamén estamos a ver os impactos económicos e sociais, que serán cada vez máis graves, como:

  • Danos nas colleitas e na produción alimentaria
  • As secas
  • Os riscos para a saúde
  • Os fenómenos meteorolóxicos extremos, como tormentas e furacáns

Nos peores escenarios probábeis que os expertos reflicten, o aumento da temperatura podería chegar aos 4,8 ºC para a fin do século. O cambio climático é un problema global que abrangue unha perspectiva ambiental, política, económica e social na que as peores previsións tamén implican enormes perdas económicas. E é que canto máis tardemos en actuar, moito máis elevados serán os investimentos para a adaptación ao aumento da temperatura.

Aínda en 2016, o 85 % da enerxía usada en España proviña de combustíbeis fósiles ou de enerxía nuclear. De feito, España e máis outros cinco países da Unión Europea acumulan arredor do 70 % de todos os gases de efecto invernadoiro do continente.

Por se isto for pouco, a última reforma do sector eléctrico frea as enerxías renovábeis, penaliza o autoconsumo enerxético e fomenta enerxías sucias, como a extracción de petróleo e o “fracking”, un sistema altamente contaminante que permite extraer gas ou petróleo fracturando o subsolo.

A solución

O sector enerxético, debido ao seu uso de enerxías sucias —petróleo, carbón e gas—, é un dos meirandes contribuidores ao quecemento global. Arredor de 90 empresas son responsábeis de case as dúas terceiras partes das emisións mundiais. En España, as grandes eléctricas —Endesa, Iberdrola e Gas Natural Fenosa— seguen a apostar por unha enerxía contaminante que non é compatíbel co necesario crecemento das renovábeis; por iso traballamos para que este modelo insostíbel cambie.

A revolución enerxética nas mans da cidadanía é o camiño: coas enerxías renovábeis conseguirase paliar os efectos do cambio climático e acadar unha eficiencia enerxética que xerará postos de traballo e reducirá os custos da electricidade. A Unión Europea e os seus Estados Membros só poderán avanzar e prescindir dos combustíbeis contaminantes e da enerxía nuclear se permiten que a cidadanía participe e se beneficie da transición renovábel.

«O cambio climático é unha realidade que vai ter xa implicacións inevitábeis, pero aínda podemos minimizar as súas consecuencias máis graves»

Que está a facer Greenpeace

Greenpeace traballa para impulsar solucións que consigan frear o cambio climático, con especial atención no sector enerxético e o transporte, apoiando políticas que fagan posíbel un sistema enerxético democrático e 100 % renovábel baseado no aforro e na eficiencia, así como acordos e tratados internacionais que logren reducir as emisións mundiais.

Moitos dos esforzos de Greenpeace están dirixidos ao sector eléctrico, perseguindo acadar un modelo baseado en enerxías limpas, libre dos gases de efecto invernadoiro derivados do uso de combustíbeis fósiles e libre do perigo nuclear. Só fan falla vontade e planificación por parte do Goberno e das empresas.