A vida na Terra depende directamente dos océanos. Pero están cada vez máis ameazados polos impactos da actividade humana e o cambio climático.

Os océanos abranguen máis de
700.000 especies
Menos dun
3%
dos océanos están protexidos
Os océanos absorberon máis do
93%
da calor extra producida polo ser humano dende os anos 70
«Os océanos do planeta —a súa temperatura, química, correntes e vida— moven sistemas mundiais que fan que a Terra sexa habitábel para a humanidade»

O problema

Os beneficios que os océanos nos brindan no noso día a día son innumerábeis: inflúen nos fenómenos meteorolóxicos máis importantes, regulan o clima, producen o osíxeno que respiramos e son os corredores de migración de baleas, quenllas, tartarugas e outras especies.

Pero, por sorprendente que pareza, dous terzos da auga de mares e océanos (a metade do planeta en termos absolutos) son augas internacionais nas que non existe regulación algunha sobre a protección da súa biodiversidade. Da xestión sostíbel dos océanos depende o futuro da humanidade.

A pesca insostíbel, a xestión costeira, o tráfico marítimo, a contaminación e os efectos do cambio climático levan décadas ameazando profundamente o noso medio mariño. A riqueza do fondo mariño, os seus ecosistemas e diversidade corren risco. Moitos organismos, como o coral, o plancto e os crustáceos, son moi sensíbeis aos efectos da acidificación do océano, que, unida ao quecemento global, pode levar a impactos irreversíbeis sobre as especies e a especie humana.

Un 90 % das poboacións de peixes avaliadas no Mediterráneo están sobreexplotadas. Ademais, no territorio español primou a urbanización do litoral no canto de protexer os ecosistemas costeiros. Só un 8 % das augas de España están protexidas e, sen implantación real das políticas de xestión pesqueira ou costeira, a degradación dos nosos mares é imparábel.

A solución

Conservar e utilizar de forma sostíbel os océanos, os mares e os recursos mariños significa salvagardar os caladoiros de pesca, preservar os ecosistemas máis vulnerábeis e ademais ser capaces de responder aos impactos do cambio climático e das actividades humanas nos océanos. E a forma máis efectiva de facelo é a través dunha rede de santuarios mariños, que son espazos de protección das especies que os habitan, onde se posibilite a súa reprodución e desenvolvemento, á marxe da sobreexplotación industrial, da contaminación e dos efectos do cambio climático.

Dous terzos dos nosos mares están sen protexer, e esa rede de santuarios é fundamental para os estados insulares do Pacífico, que están entre os máis afectados pola degradación dos océanos e o impacto do cambio climático e que dependen dun mar ben conservado para a súa supervivencia. Máis de tres mil millóns de persoas dependen da diversidade biolóxica mariña e costeira para os seus medios de vida.

Ángel del mar Medusa escifozoo

Que está a facer Greenpeace

Nun momento tan decisivo para o futuro dos océanos, a súa biodiversidade e toda a vida que depende deles, Greenpeace urxe a Nacións Unidas á rápida adopción dun tratado internacional dos océanos que protexa as augas de alta mar e o leito mariño baixo delas.

O principal obxectivo de Greenpeace é lograr uns océanos e mares saudábeis, coas poboacións de peixes recuperadas, ecosistemas mariños ben conservados e con comunidades pesqueiras sustentábeis que poidan vivir da pesca sostíbel.

A saúde dos océanos e mares tamén pasa por desterrar o urbanismo ilegal costeiro, a mala xestión da contaminación, do tráfico marítimo e a presión sobre o litoral e concretar ferramentas que permitan previr e facer fronte aos efectos do cambio climático e da acidificación oceánica.

España ten moito traballo pendente neste sentido. Por iso, traballamos no control da contaminación e da urbanización na costa, na implantación das políticas pesqueiras sostíbeis e na protección mariña.