A enerxía do carbón é das meirandes ameazas ás que se enfronta o noso clima.

36 millóns
toneladas equivalentes de CO2 emitidas polas centrais térmicas de carbón españolas en 2016
En
2030
o carbón será responsábel do 60 % das emisións mundiais de CO2 se continúan os plans actuais de construír novas centrais térmicas
550.000
ataques de asma cada ano a consecuencia da contaminación das centrais térmicas de carbón

O problema

O carbón é o combustíbel fósil que máis contribúe ao cambio climático, e as centrais térmicas de carbón son a meirande fonte de emisións de CO2 producidas polo ser humano.

Por desgraza, os gobernos de todo o mundo están permitindo que a industria gaste centos de miles de millóns de dólares para construír novas térmicas de carbón en todo o mundo nos próximos anos. Se os plans actuais seguen adiante, o carbón será responsábel do 60 % das emisións de CO2 para o ano 2030.

En 2016, o carbón foi o responsábel de máis do 65 % das emisións de CO2 producidas na xeración eléctrica en España, pero cubría só o 14 % da demanda peninsular de electricidade.

A contaminación atmosférica procedente da combustión do carbón está destruíndo os medios de vida e matando xente. Só en España morren prematuramente cada ano 30.000 persoas por respiraren ar contaminado.

«As falsas solucións como a captura e almacenaxe de carbono crean unha distracción perigosa. Só deixando a un lado o carbón e aumentando a eficiencia enerxética e a produción con enerxías renovábeis podemos previr un cambio climático catastrófico»

A solución

Para evitarmos os peores impactos do cambio climático, temos que evitar un aumento da temperatura global por riba dos 1,5 ºC. Para isto, as emisións mundiais de gases de efecto invernadoiro deben ter o seu máximo nesta década e dende alí diminuír a cero neste mesmo século, o que significa que nos países desenvolvidos deberemos acadar as cero emisións para 2050.

O mundo ten a suficiente enerxía renovábel tecnicamente accesíbel para satisfacer seis veces a demanda actual de enerxía. Precisamos unha revolución enerxética que substitúa as enerxías sucias como o carbón por enerxías como a eólica ou a solar e acade unha eficiencia enerxética que xerará postos de traballo e reducirá os custos da electricidade.

Moitos gobernos xa decidiron poñer fin á queima de carbón para producir electricidade: California, Ontario 2014; Bélxica, Escocia 2016; Massachusetts, Pequín 2017; Delhi 2018; Estado de Nova York 2020; Oregón 2020; Connecticut 2021; Hawai, Nova Zelandia 2022; Francia 2023; Austria, Gran Bretaña, Estado de Washington, Italia 2025; Berlín, Canadá, Finlandia, Novo México, Holanda, Portugal, Suecia 2030. España, no entanto, é o único país de Europa occidental que nin tan sequera o considera.

Que está a facer Greenpeace

Dende Greenpeace demandamos responsabilidades ao Goberno para que actúe con urxencia fronte ao cambio climático, coide a nosa saúde e garanta empregos xustos e sostíbeis. Esiximos un plan de peche progresivo, con data límite no ano 2025, de todas as térmicas de carbón en España. Debe ser un plan de transición xusta para garantir un futuro real e sostíbel para as persoas que viven nas cuncas mineiras e das centrais de produción eléctrica contaminante.