L’energia del carbó és una de les amenaces més grans a què s’enfronta el nostre clima.

36 milions
tones equivalents de diòxid de carboni emeses per les centrals tèrmiques de carbó espanyoles en 2016.
En
2030
el carbó serà responsable del 60% de les emissions mundials de CO2 si continuen els plans actuals de construir noves centrals tèrmiques.
550.000
atacs d’asma cada any com a conseqüència de la contaminació de les centrals tèrmiques de carbó.

El problema

El carbó és el combustible fòssil que més contribueix al canvi climàtic i les centrals tèrmiques de carbó són la font més gran d’emissions de CO2 que produeix l’ésser humà.

Per desgràcia, els governs de tot el món permeten que la indústria destini centenars de milers de milions de dòlars a construir noves centrals tèrmiques de carbó arreu del planeta en els propers anys. Si els plans actuals continuen endavant, el carbó serà el responsable del 60 % de les emissions de CO2 per a l’any 2030.

En 2016, el carbó va ser el responsable de més del 65 % de les emissions de CO2 produïdes en la generació elèctrica a Espanya, però oferia només el 14 % de la demanda d’electricitat peninsular.

La contaminació atmosfèrica procedent de la combustió del carbó destrueix els mitjans de vida i mata gent. Únicament a Espanya, cada any  moren prematurament 30.000 persones per respirar aire contaminat.

«Les falses solucions com l’obtenció i l’emmagatzematge de carboni creen una distracció perillosa. Només si deixem a una banda el carbó i augmentem l’eficiència energètica i la producció amb energies renovables podem prevenir un canvi climàtic catastròfic.»

La solució

Per prevenir els pitjors impactes del canvi climàtic hem d’evitar que augmenti la temperatura global per sobre d’1,5 oC. Per a això, les emissions mundials de gasos amb efecte d’hivernacle han de tenir el màxim en aquesta dècada i des d’allà disminuir a zero en aquest segle mateix. Això vol dir que cal que els països desenvolupats arribem a zero emissions per a l’any 2050.

El món té prou energia renovable tècnicament accessible per satisfer sis vegades la demanda actual d’energia. Necessitem una revolució energètica que substitueixi les energies brutes com el carbó per energies com l’eòlica o la solar i que aconsegueixi una eficiència energètica que generarà llocs de treball i reduirà els costos de l’electricitat.

Molts governs ja han decidit posar fi a la crema de carbó per produir electricitat: Califòrnia, Ontario 2014; Bèlgica, Escòcia 2016; Massachusetts, Pequín 2017; Delhi 2018; Estat de Nova York 2020; Oregon 2020; Connecticut 2021; Hawaii, Nova Zelanda 2022; França 2023; Àustria, Gran Bretanya, Estat de Washington, Itàlia 2025; Berlin, Canadà, Finlàndia, Nou Mèxic, Holanda, Portugal, Suècia 2030. Espanya, malgrat tot, és l’únic país d’Europa occidental que ni tan sols ho ha considerat.

Què hi fa Greenpeace

Des de Greenpeace, demanem responsabilitats al Govern perquè actuï amb urgència davant el canvi climàtic, tingui cura de la nostra salut i garanteixi llocs de treball justos i sostenibles. Exigim un pla de tancament progressiu, amb data límit l’any 2025, de totes les tèrmiques de carbó a Espanya. Ha de ser un pla de transició just per poder garantir un futur real i sostenible per a les persones que viuen a les conques mineres i les que treballen a les centrals de producció elèctrica contaminant.