La crema del carbó és una de les amenaces més grans a què s’enfronta el nostre clima. Posem data a la fi d'aquest combustible fòssil a Espanya: 2025.

Només
l'1,9 %
de l'electricitat a Espanya en 2021 es va produir amb carbó.
En
2025
podrien estar tancades totes les centrals tèrmiques de carbó.
1001 g de CO2
equivalent s'emeten per cada kWh d'electricitat produït en cremar carbó.

El problema

El carbó és el combustible fòssil que més contribueix al canvi climàtic a nivell mundial i les centrals tèrmiques de carbó són la font més gran d’emissions de CO2 que produeix l’ésser humà. A més, la contaminació atmosfèrica per gasos tòxics procedents de la combustió del carbó destrueix els medis de vida i mata gent.

A pesar de l’acord de París, alguns governs, en especial a països com la Xina, l’Índia, els EUA i alguns països d’Europa de l’est, encara permeten que la indústria destini centenars de milers de milions de dòlars a construir noves centrals tèrmiques de carbó. Si els plans actuals continuen endavant, el carbó serà el responsable del 60 % de les emissions de CO2  en l’any 2030.

A Espanya, fins fa pocs anys, el carbó era el principal responsable de les emissions de CO₂. Avui ens trobem en un escenari molt diferent en el qual, abans de 2025, totes les centrals de carbó podrien estar tancades i on les emissions per aquest combustible fòssil van desapareixent gradualment.

«Les falses solucions com l’obtenció i l’emmagatzematge de carboni creen una distracció perillosa. Només si deixem a una banda el carbó i la resta de combustibles fòssils (petroli, gas i nuclear) i augmentem l’eficiència energètica i la producció amb energies renovables podem prevenir un canvi climàtic catastròfic.»

La solució

Per prevenir els pitjors impactes del canvi climàtic hem d’evitar que augmenti la temperatura global per sobre d’1,5 oC. Per a això, les emissions mundials de gasos amb efecte d’hivernacle han de tenir el màxim en aquesta dècada i des d’allà disminuir a zero en aquest segle mateix. Això vol dir que cal que els països desenvolupats arribem a zero emissions per a l’any 2050. concretament, cal que l’ús de carbó a nivell mundial davalli un 75 % en 2030.

El món té prou energia renovable tècnicament accessible per satisfer sis vegades la demanda actual d’energia. Necessitem una revolució energètica que substitueixi les energies brutes com el carbó per energies com l’eòlica o la solar, i que aconsegueixi augmentar l’eficiència energètica, cosa que generarà llocs de treball i reduirà els costos de l’electricitat.

Molts governs ja han decidit posar fi a la crema de carbó per produir electricitat: Califòrnia, Ontario 2014; Bèlgica, Escòcia 2016; Massachusetts, Pequín 2017; Delhi 2018; Estat de Nova York 2020; Oregon 2020; Connecticut 2021; Hawaii, Nova Zelanda 2022; França 2023; Àustria, Gran Bretanya, Estat de Washington, Itàlia 2025; Berlin, Canadà, Finlàndia, Nou Mèxic, Holanda, Portugal, Suècia 2030. Espanya, ha estat l’únic país d’Europa occidental en què les empreses han anunciat plans de tancament per la pèrdua de rendibilitat econòmica de les centrals de carbó, però el govern encara no ha fixat una data per al tancament de totes les plantes de carbó.

Què hi fa Greenpeace

Des de Greenpeace, demanem responsabilitats al Govern perquè actuï amb urgència davant el canvi climàtic, tingui cura de la nostra salut i garanteixi llocs de treball justos i sostenibles. Exigim un pla de tancament progressiu, amb data límit l’any 2025, de totes les tèrmiques de carbó a Espanya. Ha de ser un pla de transició just per poder garantir un futur real i sostenible per a les persones que viuen a les conques mineres i les que treballen a les centrals de producció elèctrica contaminant. En aquest sentit, valorem com a positiu l'”Acord per una Transició Energètica Justa per a les centrals tèrmiques en tancament” entre el govern, els sindicats i les companyies elèctriques amb plantes de carbó, i continuarem vigilant perquè s’acompleixi.