Ones de calor, fenòmens meteorològics extrems, espècies invasores o intensificació de malalties. Així es manifesta el canvi climàtic.

La temperatura mitjana mundial ha augmentat
1 ºC
entre 1880 i 2017
El nivell mitjà de la mar a nivell mundial ha apujat
19 centímetres
entre 1901 i 2010
El
90 %
de l’extensió de glaceres a Espanya ha desaparegut en l’últim segle

Espanya es troba ja en un procés de canvi climàtic. Els fenòmens atmosfèrics són cada vegada més freqüents i intensos i durant els pròxims anys es preveu que es multipliquin si no es posa fre a l’escalfament global. De manera que, per a evidenciar aquests efectes, ens hem proposat recopilar imatges que els facin visibles, dades que els corroborin i testimoniatges de la comunitat científica que expliquin de primera mà els problemes i les seves repercussions.

Els escenaris de futur són preocupants, tant per les seves conseqüències en el medi ambient com en la societat. El canvi climàtic té un impacte, que anirà en augment, sobre la gran majoria dels sectors productius, com el turisme, l’agricultura i la producció d’aliments. A més a més, es notarà en el mercat immobiliari, la indústria o la generació d’electricitat, entre altres.

Tendim a pensar que el canvi climàtic és un problema llunyà, gairebé aliè, però no és així. Cal que en prenem consciència abans que sigui irreversible. Aquest és l’objectiu de la nostra anàlisi. Destacar-ne els efectes no per quedar-nos amb ells, ser catastrofistes i pensar que no s’hi pot fer res, sinó tot el contrari: per a dir una vegada més que sí que s’hi pot i aquí en tenim la solució.

Descargar gráfico y/o datos

 

Hem avaluat els efectes del canvi climàtic en dues grans àrees: sobre el medi ambient i sobre la societat. Clica’ls per a conèixer-los: