L’energia nuclear crea residus perillosos per a la salut i el medi ambient que es mantenen radioactius durant centenars de milers d’anys, i els accidents nuclears arruïnen regions senceres.
7 reactors
operatius al parc nuclear espanyol.
15 %
de països del món tenen tota la potència nuclear instal·lada i gairebé la meitat d'aquests són a Europa.
33 anys
és l’edat mitjana del parc nuclear espanyol, el tercer més antic d’Europa.
Un hombre con un traje de protección y guantes sujeta una muestra de tierra para analizar la radiación. Un miembro del equipo de Greenpeace tiene un contador Geiger que muestra niveles de radiación de 7,66 micro Sievert por hora en la aldea de Iitate, a 40 km al noroeste de la planta nuclear de Fukushima Daiichi, y 20 km más allá de la zona de evacuación oficial.

El problema

Les petjades de l’energia nuclear, altament contaminants i molt duradores en el temps, i els riscos que aquesta comporta, amb accidents que resulten devastadors per a la salut de les persones i dels ecosistemes circumdants, fan que aquesta no sigui una alternativa neta i sostenible.

Una flota envellida, com la que tenim a Espanya, eleva els riscos i les amenaces d’accidents com el de Fukushima o el de Txernòbil, amb un altíssim cost social, ambiental i econòmic que paguem la ciutadania i no la indústria nuclear.

D’altra banda, l’energia nuclear aporta només el 4,5 % de l’energia primària comercial mundial, el parc nuclear està envellit i les construccions noves pateixen augments dels pressupostos previstos i retards en uns terminis de construcció prolongats. Ni tan sols és una energia barata: la instal·lació i el desmantellament de les centrals són molt cars, així com l’obtenció d’una matèria primera escassa (l’urani o el plutoni) i la gestió dels residus, que es mantenen radioactius durant centenars de milers d’anys durant els quals cal emmagatzemar-los i gestionar-los adequadament.

La solució

Cal millorar la seguretat i programar el tancament de les centrals nuclears, així com, temporalment, dur a terme una gestió correcta dels residus radioactius en magatzems individualitzats en sec (ATI). És crucial potenciar les labors de seguretat a les centrals nuclears per tal d’evitar accidents com el de Fukushima o Txernòbil, però només com a pas intermedi abans del tancament definitiu d’aquestes per a dur a terme una transició energètica 100 % renovable.

És necessària una reforma fonamental del règim de responsabilitat nuclear. La responsabilitat ha de ser estricta i il·limitada en el temps i en l’abast, ha de determinar la responsabilitat dels proveïdors, així com la dels operadors, i garantir una cobertura plena de tots els costos potencials d’un incident o d’un accident nuclear.

«Els accidents nuclears comporten pèrdues incalculables per a les poblacions i la natura adjacent.»

Què hi fa Greenpeace

Dins dels alts riscos associats a l’energia nuclear, Greenpeace posa èmfasi en aquelles centrals que per l’envelliment desmesurat que presenten suposen un risc greu per a la seguretat ciutadana i mediambiental, i també en totes aquelles iniciatives que tracten de potenciar una energia innecessària.

Després de molts anys de campanya, celebrem el tancament definitiu de la central nuclear de Santa María de Garoña perquè s’obre definitivament la porta cap a la fi de l’energia nuclear a Espanya. La resta de centrals nuclears han de ser desmantellades, i cal gestionar-ne els residus radioactius adequadament per a l’emmagatzematge durant períodes de temps incalculables. Per a això, és fa necessari elaborar un nou Pla de Gestió dels Residus Radioactius on s’administrin les deixalles perilloses que generen les nuclears.