Lehortea mehatxu etengabea da, eta gero eta ohikoagoa. Klima-aldaketaren ondorioz, uraren eskuragarritasuna murrizten ari da eta, daukagun apurrari, kalte egiten diogu.

Gure lurraldearen
%75ak desertifikazioa
jasan dezake.
Espainian legez kanpoko
milioi 1 putzu egon litezke
gure akuiferoetatik ura lapurtzen.
Nitratoek eragindako kutsadurak gure lurrazaleko uren
%50i eragiten die dagoeneko,
baita horien kalitateari ere.
pozos ilegales sequía problemas

Arazoa

Iberiar penintsulan lehorteak izan dira milaka urtetan. Ohiko fenomeno meteorologikoa da, gure kokapen geografikoagatik. Hala ere, klimaren larrialdiak prozesu hori larriagotzen ari da, prezipitaziorik gabeko aldiak gero eta gogorragoak eta iraunkorragoak izatea eraginez.

Bat egin! Justizia egon dadila larrialdi klimatikoaren aurrean

Horri gure ur-baliabideen kudeaketa ezin txarragoa gehitu behar zaio. Mediterraneoko herrialde gisa, baimendutakoa baino askoz ur gehiago kontsumitzen ari gara. Eta neurrigabeko kontsumo hori ez da nahitaez etxeetan gertatzen, nekazaritza eta abeltzaintza industrialetan baizik.

Herrialdeko zenbait eremutan zabaltzen diren laborantza intentsiboko zelai erraldoiek ur kantitate izugarriak erabiltzen eta kutsatzen dituzte. Are gehiago, horietako askoren inguruan legez kanpoko putzuak ugaritzen dira, gure akuiferoetatik ura erauzteko. Antzeko zerbait gertatzen da abeltzaintza industrialarekin ere; izan ere, minda asko ekoizteak inguruko urak kutsatzen ditu, eta giza kontsumorako arriskutsuak ere bihurtzen ditu. Eta aparteko aipamena merezi dute ur-eskasiak argi eta garbi eragindako eremuetan kokatutako aisialdiko proiektu zentzugabeek ere, hala nola, hondartza artifizialak edo golf-zelaiak.

Lehorteen areagotzea kezkagarria da gure ekonomian eta biztanlerian duten eraginagatik. Hala ere, ezin dugu ahaztu ur-eskasiak gure ingurumenean duen eragina, batez ere klima-aldaketak eragiten digun desertifikazio-arriskua gero eta handiagoa dela kontuan hartzen badugu.

Irtenbidea

Espainian lehortea areagotzearen arazoa dela eta, irtenbidea ur eskasiaren ondorioak arintzeko neurriak hartzea da. Azken finean, etortzear dagoenerako prestatzea. Hauek dira hartu beharko liratekeen erabakietako batzuk:

  • Ur-eskaeren hazkundea geldiaraztea (ureztatzea, industriala eta aisialdikoa), klima-aldaketaren efektuen ondorioz eskura dauden emarien murrizketara egokitzeko.
  • Isuraldatze handietan eta obra hidraulikoetan oinarritutako politika hidrauliko tradizionala alde batera uztea.
  • Gure ur kontinentalek (lurrazalekoak, lurpekoak eta kostaldekoak) jasaten duten kutsadura larriaren jatorriaren aurka borrokatzea.
  • Ibilbide-orri bat ezartzea nekazaritza ekologikorako azalera handitzeko eta klimara egokitutako tokiko barietateak erabiltzeko.
  • Ureztatze intentsiboa eta superintentsiboa ustiategi jasangarri, dibertsifikatu eta ur-kontsumo txikikoak bihurtzea.
  • Industria-abeltzaintzako proiektu berriak debekatzea eta ekoizpen estentsiboa, tokikoa, kalitatezkoa eta ekologikoa babestea.
  • Geografia osoan zehar banatutako legez kanpoko milioi putzu baino gehiago ixtea.
  • Baso-politikak Europako herrialde idorrenaren beharretara egokitzea.
  • Ur asko eskatzen duten aisialdi-instalazioei (golf-zelaiak, parke tematikoak) galga jartzea, batez ere babestutako guneetatik edo kostaldetik gertu daudenean.
acción sequía

Zer ari da egiten Greenpeace

Greenpeace-en urteak daramatzagu gure ur-kontsumoa Mediterraneoko herrialde bateko meteorologiara egokitzeko beharraz ohartarazten, batez ere klima-aldaketak ekarriko dituen lehorteen areagotzearen aurrean.

Gure salaketa-lanak administrazio eskudunak presionatu nahi ditu, gure baliabide hidrikoen kudeaketa eraginkorra susta dezaten behingoz, bai eta lapurretarekin eta uraren kutsadurarekin lotutako delituak pertsegi ditzaten ere.

Zer egin dezakezu zuk?

Ekin zure kontsumoari! Izan zaitez arduratsua norberaren eguneroko ur-kontsumoarekin: dutxa laburragoak, txorrota itxiak eskuak eta hortzak garbitzen dituzun bitartean, etxetresna elektrikoak behar bezala erabiltzea, etab. Saihestu, halaber, nekazaritza eta abeltzaintza industrialeko produktuak, ur gehiegi kontsumitzen duten jarduerak baitira. Hurbileko eta sasoiko produktuak kontsumitu eta, ahal baduzu, nekazaritza eta abeltzaintza ekologikokoak.

Bat egin Greenpeace-ekin! Izan zaitez gure erakundearen parte, uraren eskasia gero eta handiagoari aurre egiteko premiazko neurriak eskatzeko, hori baita klima-aldaketaren ondorio nagusietako bat gure herrialdean. Klikatu hemen Greenpeace-era batzeko!