Quina postura té Greenpeace pel que fa als chemtrails?


Greenpeace ha de seleccionar unes campanyes concretes per poder dedicar-hi tot l’esforç i el temps necessaris, cosa que en moltes ocasions pot suposar anys.

Pretendre abordar directament cada tema que sorgeix impediria obtenir resultats positius, ja que es dispersarien els esforços i els recursos humans, materials i econòmics de què disposem. Hi ha d’altres organitzacions, com PANNA (en anglès), que tenen campanyes contra les fumigacions aèries.