La inajornable Vicepresidència de Transició Ecosocial i Emergència Climàtica

18-04-2024

Les organitzacions ambientals reclamen una Vicepresidència per coordinar la transició ecosocial i la resposta a l’emergència climàtica i de biodiversitat de Catalunya, amb un pressupost fort i capacitat executiva transversal

L’emergència climàtica i la pèrdua de biodiversitat són els problemes més importants que haurem d’afrontar, de forma creixent, durant moltes generacions. El seus impactes afectaran un gran gruix de la població i, especialment, a les persones que el sistema actual vulnerabilitza i posa en risc.

Malgrat els nombrosos informes internacionals, les Declaracions d’Emergència Climàtica i les creixents evidències, que mostren una degradació sense precedents dels hàbitats, ecosistemes i processos ecològics que sustenten el nostre sistema econòmic i social, i fins i tot de la pròpia salut i supervivència de les persones, la Generalitat no disposa d’un lideratge fort i central de la transició ecosocial i la resposta a l’emergència climàtica, que permeï a totes les polítiques sectorials. Això porta a polítiques disperses que segueixen prioritats departamentals, en comptes de polítiques concentrades en un full de ruta de país que respongui als objectius marcats per la ciència*.

Tal com ja fan molts governs al món (França, Austràlia, Grècia, Portugal o Espanya), cal un mecanisme de coordinació que afronti la inajornable transició ecosocial de sectors econòmics clau (indústria, energia, transports, turisme, etc.). Cal un organisme transversal de màxim rang polític, amb un pressupost fort, plenes competències en matèria ambiental i capacitat executiva.

Tenim per davant molts anys, dècades, de prevenció, adaptació i resposta. Els impactes extrems són la nova normalitat: sequeres extremes, inundacions, onades de calor, incendis devastadors, llargs períodes de contaminació atmosfèrica, danys en infraestructures, temporals… i ho hem d’afrontar mentre adaptem l’economia, el territori i els hàbits socials cap a la sostenibilitat. Ho hem de preveure amb visió a dècades vista, per sobre d’urgències a curt termini d’un departament concret.

És imprescindible que el pròxim govern la Generalitat disposi d’una coordinació transversal de totes les polítiques climàtiques, de conservació de la natura i de transformació socioeconòmica amb perspectiva de justícia global. Encoratgem els partits polítics i, específicament, a la pròxima Presidència de la Generalitat a concretar aquest mecanisme en una Vicepresidència de Transició Ecosocial i Emergència Climàtica.

 

Promouen la iniciativa:

Centre per a la Sostenibilitat Territorial, C-Neutral 2050, Conservació.cat, Ecoserveis, Federació Catalana de Voluntariat Social, Greenpeace, OIKIA, Associació per a la Promoció del Transport Públic, Renovem-nos, Revo Prosperidad Sostenible, SEO/Birdlife, Teachers for Future Catalunya, Xarxa per a la Conservació de la Natura, i Xarxa per la Justícia Climàtica.

 


Comparteix!