Procés judicial contra Vandellòs II: El CSN reconeix que la nuclear de Vandellòs II va estar funcionant amb dues fuites

19-10-2020

19 d’octubre de 2020-. En el 31 aniversari de l’accident en la Central Nuclear de Vandellós I (a Tarragona), les conseqüències de la qual continua pagant la ciutadania i que va poder ser tota una catàstrofe, l’organització mediambiental Greenpeace ha conegut a través de l’assessoria jurídica de l’associació Societat Humana, que en la tercera declaració pericial en el procés contra la seva central nuclear veïna, Vandellós II, realitzada pel exdirector de seguretat nuclear del Consell de Seguretat Nuclear (CSN), es dedueix que Vandellós II va estar funcionant amb almenys dues fuites a la barrera de pressió durant 17 dies al 2018. No obstant això, les Especificacions Tècniques de Funcionament (ETF) indiquen que no pot haver-hi cap fugida

“El Consell de Seguretat Nuclear, fa les normes, les executa i les avalua, per tant mai ningú podrà exigir veritables responsabilitats, ja que el mateix que elabora l’examen, ho fa i ho corregeix; és impossible que mai suspengui“. Ha declarat Raquel Montón, responsable de la campanya nuclear de Greenpeace

A l’abril de 2018, l’associació Societat Humana va interposar una denúncia pels indicis de negligència i imprudència greu davant aquesta fugida de la barrera de pressió sense que l’operador portés la central a parada, tal com indica la normativa tècnica, sol·licitant diligències d’instrucció a la Fiscalia que van ser admeses a tràmit, així com a prova pericial per acreditar la realitat dels fets objecte de denúncia.

La central ha rebut la renovació de l’autorització d’explotació el 23 de juliol amb la qual superaria la seva vida de disseny (1), sense haver realitzat cap avaluació d’impacte ambiental de caràcter transfronterer, sense un procés de participació pública i enmig d’un procés jurídic derivat de la denúncia interposada per Societat Humana per negligència i imprudència greu.

Des del mes de febrer de l’any passat la central nuclear de Vandellòs II ha registrat una sèrie d’incidents (2) que l’han obligat a parar en cinc ocasions, sense considerar la parada per recàrrega que va ser molt més perllongada del que és habitual.

Respecte a l’accident de Vandellòs I
La nit del 19 d’octubre de 1989, la planta atòmica de Vandellòs I va patir un incendi provocat per una fallada mecànica en el generador que va ocasionar diverses explosions. La planta, operada en aquell moment per la companyia Hispano-Francesa d’Energia Nuclear SA (Hifrensa), la qual feia 17 anys que estava en funcionament, va haver de cessar la seva activitat i el 31 de juliol de 1990 va tancar definitivament. En l’actualitat, la planta està a càrrec de l’empresa pública Enresa i es troba en el seu nivell 3 de desmantellament del calaix del reactor. L’última fase de tancament de la central serà executada al voltant de l’any 2028.

“Tres dècades després de l’accident, Vandellòs I segueix necessitant finançament, gestió i seguretat. La realitat és que l’energia nuclear, amb accidents o sense, és imprevisible i molt cara”, ha apuntat Raquel Montón, que ha recordat que “els beneficis de les centrals nuclears se’ls emporten les empreses, però els seus errors els paga la ciutadania”.

L’any passat, amb motiu del 30è aniversari, el CSN va celebrar una jornada sobre les lliçons apreses (3), durant la qual D.Julio Pérez Sanz, Degà de l’Escala Superior del Cos Tècnic del CSN, va explicar que “Gràcies a la intervenció heroica dels treballadors la situació es va poder recuperar” i que “Vandellós no va atendre els avisos del Comitè d’Empresa (cinc anys i cinc mesos abans de l’incendi), i va gastar diversos anys amb tècniques dilatòries per no dur a terme les 5 modificacions implantades a la central de referència, ni el sol·licitat pel CSN”, que “el CSN va permetre aquestes dilacions i no va prendre cartes en l’assumpte”.

Notes:

1 Vida de disseny: la vida de disseny es refereix al ” Temps de funcionament suposat en el disseny, durant el qual s’espera que compleixi amb la seva funció, en els termes establerts en les seves especificacions “. Font: Guia de seguretat 1.10 (Rev. 1), del Consell de Seguretat Nuclear.

2 Relació d’incidents i parades comunicades pel Consell de Seguretat Nuclear

 • 2 març 2018. Parada no programada,per localitzar el degoteig d’aigua a la zona del llaç A del sistema de refrigeració del reactor. Per descartar que correspongui amb una fuita a la barrera de pressió. Aquest degoteig està molt per sota dels límits establerts en les Especificacions Tècniques de Funcionament (ETF).
 • 8 abril 2018. A la tarda de divendres (6 d’abril), durant les verificacions prèvies a l’arrencada de la central, es va detectar un degoteig en el tancament d’un dels termoparells del vas del reactor. Per aquest motiu, el titular va iniciar la seqüència d’accions per a retornar la planta a parada freda (mode 5) i solucionar el degoteig, així com per estudiar les causes.
 • 3 juny 2018.Incendi de durada superior a 10 minuts que no ha afectat els sistemes de seguretat i que ha provocat fum sense presència de flama. L’incendi, ocasionat en un armari elèctric situat en una sala contigua a un dels generadors dièsel. A les 10:10 es va procedir a declarar la fi de la situació emergència. La instal·lació, en el moment de la notificació, es trobava en el seu programa de parada per recàrrega.
 • 7 juliol 2018.El 02/07/18, durant un transitori de pressió després de l’arrencada d’una de les bombes principals del sistema de refrigerant del reactor, es va produir l’obertura de la vàlvula de seguretat d’aspiració (Tren A) del sistema d’extracció de calor residual . Després de realitzar les comprovacions pertinents en la vàlvula afectada, s’ha mesurat el punt d’obertura de la mateixa i s’ha detectat un valor de pressió fora del rang admissible, incomplint amb això les bases de disseny del sistema. La vàlvula de seguretat ha estat substituïda per una altra, a la qual se li han realitzat prèviament les proves exigides amb resultat satisfactori. La resta de sistemes de la planta han funcionat en tot moment en la forma prevista en el seu disseny. En el moment de la notificació, la central es trobava en el procés d’escalfament per a la posterior arrencada i connexió a la xarxa durant les
 • 24 de juliol de 2018. Després de finalitzar les activitats de la recàrrega 22a, en procés de pujada de potència nuclear per arribar a les condicions nominals de l’operació (mode 1), va detectar que la instrumentació de flux neutrònic rang de potència estès del tren B mostrava, a la sala de control i en panell de parada remota, una indicació que no era d’acord amb els paràmetres reals en aquest moment, observant-se una desviació major de la permesa per les Especificacions Tècniques de Funcionament (ETF). Aquesta instrumentació és de naturalesa passiva, sense tenir cap acció automàtica de control ni cap funció en operació normal. D’acord a les ETF es requereix operable a partir del mode 3 dins de la instrumentació de vigilància post-accident i el sistema de parada remota. Després de declarar inoperable aquesta instrumentació i haver fet les comprovacions addicionals per determinar les causes, el titular de la central nuclear ha arribat a la conclusió que aquesta sentència té el seu origen en la modificació de disseny implantada durant la parada de recàrrega a les cabines d’instrumentació de l’esmentat tren B i per tant, aquesta fallada estava present en el moment d’arribar al mode 3, moment a partir del qual comença el termini que s’estableix a la corresponent ETF. Una vegada constatada pel titular que la durada de la inoperabilidad d’aquesta instrumentació i el temps màxim permès per les ETF per estar en aquesta situació i la previsió per restablir el canal a l’estat operable, el titular ha decidit dur a terme les accions necessàries per la parada de laplanta,en aplicació de les ETF.
 • 26 de setembre de 2018. Incompliment de terminis d’un dels requisits de vigilància establerts en les Especificacions Tècniques de Funcionament (ETF) relacionat amb el calibratge dels canals del rang potència. Aquest incompliment es va identificar durant la revisió d’execució de procediments per al tancament documental de l’última recàrrega efectuada. Un cop detectat, el titular va procedir dins el temps establert (24 hores des de la identificació), a dur a terme l’esmentat requisit, amb resultat satisfactori.
 • 19 desembre 2018. El 18 de desembre ha iniciat una parada no programada del reactor per identificar l’origen d’una fuita detectada en el sistema de refrigeració delmateix.El titular ha iniciat la seqüència de parada per assolir el mode 3 (espera calenta), de manera que es donin les condicions adequades per a realitzar les accions necessàries que permetin identificar l’origen de la fuita i, en funció d’aquest, determinar les accions subsegüents . Els valors d’aquesta fugida (valor mitjà de 19 l / h) han estat en tot moment en valors inferiors als que estableixen les Especificacions Tècniques de Funcionament per a la fugida no identificada (227 l / h). Els sistemes de seguretat de la planta han funcionat en tot moment en la forma prevista en el seu disseny. El 19 de desembre, després d’identificar un petit augment del cabal de l’aigua de recollida en els embornals de l’edifici de contenció, va procedir a accedir a la zona els passats 17 i 18 de desembre per localitzar l’origen de la fuita. L’entrada a l’edifici de contenció va permetre ubicar-la, mitjançant visualització per càmera, en una zona situada sota el generador de vapor B, sense poder precisar el punt d’origen de la mateixa. Tenint en compte que l’accés del personal a aquesta zona no és possible estant la central en operació, el titular va decidir iniciar la parada de la planta i portar-la a espera calenta (mode 3) per tal d’esbrinar l’origen exacte d’aquesta fugida. Després de la inspecció realitzada a la zona situada sota el generador B, el titular va confirmar que l’origen de la fuita es troba en la línia de drenatge de l’generador de vapor B, concretament a la soldadura de la vàlvula d’aïllament de la línia de drenatge, el que constitueix una fuita a la barrera de pressió. Davant d’aquesta situació, el titular, en aplicació del que preveu les Especificacions Tècniques de Funcionament, ha iniciat les accions per dur a planta parada freda (mode5).A través de la inspecció resident, el CSN ha estat i està supervisant en tot moment les actuacions dutes a terme pel titular.
 • 4 abril 2019.S’ha produït una parada no programada del reactor causa de l’actuació del sistema de protecció del reactor, com a conseqüència de la parada d’una de les tres bombes de refrigerant. El titular està estudiant les causes per les quals l’esmentada bomba s’ha aturat. Les dues bombes restants de refrigerant continuen funcionant adequadament.
 • 6 abril 2019. Durant una inspecció visual després de la parada no programada del passat dijous, ha detectat restes de bor en els taps de les vàlvules de drenatge dels generadors de vapor B i C així com al terra del primer d’ells. Durant la inspecció, s’ha localitzat un lleuger degoteig en una soldadura aigües avall de la vàlvula de drenatge del generador de vapor B, que constitueix fugida de la barrera de pressió, i s’ha portat la planta des de la condició d’espera calenta (reactor parat però en condicions de pressió i temperatura nominals, manera 3) a parada freda (mode5).Es dóna la circumstància que al desembre de 2018 el titular va identificar una fuita a la soldadura aigües amunt de la vàlvula de drenatge del generador de vapor B. El titular està duent a terme les mesures necessàries per a l’anàlisi de les causes i la posada en marxa de mesures correctores.
 • 17 d’abril de 2019. S’ha produït una aturada automàtica del reactor a causa de l’actuació del sistema de protecció per senyal de baix nivell d’aigua en el generador de vapor C. La dita senyal de baix nivell es va produir a causa del aïllament del sistema d’aigua d’alimentació principal durant les maniobres d’arrencada de la primera turbo bomba d’aigua d’alimentació i escalfament de la segona. En el moment de transferir la manera de control d’aigua d’alimentació del generador de vapor A, des de “baixa potència” a “alta potència” el Sistema de Control Digital del Reactor (SCDR) va interpretar, a causa d’una maniobra errònia dels operadors, una discrepància entre el cabal real i el cabal de l’instrument, el que va provocar un senyal errònia de molt alt nivell en el generador de vapor i la consegüent actuació del senyal d’aïllament de l’aigua d’alimentació principal i el tret de la turbina. En produir l’aïllament de l’aigua d’alimentació principal el nivell d’aigua dels generadors de vapor va començar a baixar, fins que es va aconseguir en el generador de vapor C (que tenia el valor més baix dels tres) el valor d’actuació del senyal de baix nivell del sistema de protecció, provocant la parada automàtica del reactor. A hores d’ara la planta es troba en mode d’espera calent, reactor parat amb condicions de pressió i temperatura nominals (mode 3).
 • 30 de maig de 2019. El Consell de Seguretat Nuclear (CSN) reclassifica com a nivell 1 (anomalia) a l’Escala INES el succés que va ser notificat el 6 d’abril de 2019.
 • 27 d’agost de 2019. Vandellàs II torna a parar el reactor degut a la pèrdua d’una línia elèctrica de 400 kV, motivada per les condicions meteorològiques existents a la zona de la central. El 30 d’agost de 2019. Durant les maniobres realitzades després de sincronitzar la central a la xarxa elèctrica, la temperatura mitjana en els llaços del sistema de refrigerant del reactor va aconseguir un valor inferior a l’establert en les Especificacions Tècniques de Funcionament (ETF), i després de normalitzar els paràmetres de la planta, en un termini inferior a 15 minuts, el titular va continuar amb les maniobres del programa de pujada de càrrega.
 • 12 de juny de 2020. Notifiquen que el 6 de juny es va detectar una disminució del valor de pressió en el presionador, que durant un minut i mig va descendir per sota del nivell mínim establert a les Especificacions Tècniques de Funcionament (ETF). Aquest descens es va produir durant les proves que se estaven realitzant amb la finalitat de comprovar l’estat de la vàlvula reductora del presionador -que forma part del sistema de control de pressió del reactor-. El dispositiu d’aïllament de l’esmentada vàlvula reductora s’havia deixat tancat després de detectar-se un lleuger increment de temperatura en la seva descàrrega (que s’efectua a través de la vàlvula reductora).
 • 10 d’agost de 2020. El divendres 7 d’agost, identifiquen que alguns elements tenen una resistència al foc inferior al valor requerit, a causa del material utilitzat.
 • 2 de setembre de 2020. Es realitza una parada no programada amb la finalitat de dur a terme una intervenció en una de les línies del sistema d’aigua de refrigeració de les bobines de l’estator del generador principal, per a corregir una fuita detectada.

3 Jornada institucional en el CSN sobre les lliçons apreses després de l’accident a la central nuclear Vandellòs. Julio Pérez: Presentación y vídeo


Comparteix!