Eskertzen dizugu:  https://es.greenpeace.org. web orria bisitatu izana. Webguneko zure esperientzia ahalik eta onena izatea nahi dugu.

Gure zerbitzuetara sartzeko, adinez nagusia zarela eta zure lege nazionalaren arabera jarduteko legezko gaitasuna duzula adierazten duzu.

 https://es.greenpeace.org. helbidean sartu eta nabigatzeak edo zerbitzu horiek erabiltzeak dakarren Baldintza Orokor hauek guztiak berariaz eta osorik onartzea dakar. Promozio jakin batzuetarako finkatutako Baldintza Partikularrak eta pribatutasun-politika eta cookie-ak barne, ematen dizkiguzun datuen tratamenduen helburuekin bat datozenak. Mesedez, arretaz irakurtzea gomendatzen dizugu.

1.- Lege-informazioa.

Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legea betez, Web Atariaren titularra identifikatzeko datuak honako hauek dira:

ESPAINIAKO GREENPEACE ELKARTEA (aurrerantzean, GREENPEACE)

IFK: G28947653

Helbidea: c/Valores nº1, 28015 (Madril)

Kontaktua: info.es@greenpeace.org

Elkarteen Merkataritza Erregistroan inskribatuta dago, 1. liburukian, 2307530 folioan eta hurrengo 6etan, 54070 zenbakidun orrian.

 https://es.greenpeace.org helbidean sartzeak, erabiltzaileak Erabilera Baldintza Orokor hauek berariaz onartzen dituela esan nahi du, eta titularrak edozein unetan hauek aldatu edo ordeztu ahal izango ditu, aldez aurretik jakinarazi gabe.

2.- Erabilera-baldintza orokorrak.

Hurrengo Baldintza Orokorrek web atariaren erabilera eta sarbidea arautzen dituzte.

GREENPEACE, web bidez erabiltzaileei informazioa, zerbitzuak eta edukiak eskainiz. Web orriaren bidez, erabiltzaileak produktu eta zerbitzu espezifikoei, tresnei eta aplikazioei buruzko informazioa eskura dezake.

Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du eskuragarri dauden edukiak, zerbitzuak, aplikazioak eta tresnak behar bezala erabiltzeko, Legeari, Erabilerarako Baldintza Orokor hauei eta, hala badagokio, zenbait zerbitzu eta aplikazioetara sartzeko ezar daitezkeen Baldintza Partikularrei jarraiki, eta, betiere, legearen gainerako erabiltzaileak errespetatuz.

Erabiltzaileak, erabilera-baldintza orokor hauek osorik edo zati batean betetzen ez baditu, GREENPEACE-ek eskubidea izango du erabiltzaileari aldez aurretik jakinarazi gabe sarbidea ukatzeko.

3.- Erabiltzailearen betebehar Orokorrak.

Erabiltzaileak, Erabilera-baldintza Orokor hauek onartzean, honako betebehar hauek izango ditu:

- Web orriaren funtzionaltasunak, tresnak, edukiak eta/edo azpiegitura aldi baterako edo behin betiko kaltetzeko, blokeatzeko, baliogabetzeko edo gainkargatzeko ekintzarik ez egitea, hauen erabilera normala beramatuz.

- Erabiltzailearen izenarekin lotutako sarbide-gakoak zaintzea eta konfidentzialtasunari eustea, eta hirugarrenek sarbide-gako pertsonal eta besterenezin horiek erabiltzeaz arduratzea.

- GREENPEACE-etik kanpoko beste erabiltzaile batzuen edo hirugarren enpresen eduki iraingarriak edo kalumniagarriak ez sartzea edo egitea.

- Web-gune honetan jasotako edozein material eta informazio ez erabiltzea zilegi ez diren eta Erabilera Baldintza Orokor hauetan berariaz debekatuta dauden helburuetarako, bai eta, hala badagokio, aplikazio eta/edo erabilera jakin batzuetarako ezartzen diren eta GREENPEACE-eren, haren erabiltzaileen eta/edo hirugarrenen eskubide eta interesen aurkakoak diren baldintza berezietarako ere.

- Produktuak eta zerbitzuak ez eskaintzea eta ez banatzea, eta GREENPEACE-eren beste erabiltzaile eta bisitari batzuei eskatu gabeko publizitate edo komunikazio komertzialik ez egitea.

Erabiltzaileak, GREENPEACE-ek edo beste edozein hirugarrenek "Erabilera-baldintza Orokor" hauen, edo legearen arabera, orrialdera sartzeari eta/edo erabiltzeari dagokionez bete behar dituen betebeharretakoren bat ez betetzearen ondorioz jasan ditzakeen era guztietako kalte-galeren gainean erantzungo du.

4.- Jabetza intelektuala eta industriala.

Jabetza intelektualeko edo industrialeko eskubideek babesten dituzte webgunea, orrialdeak eta horietan jasotako informazioa edo elementuak (testuak, dokumentuak, argazkiak, marrazkiak, irudikapen grafikoak, besteak beste), bai eta logotipoak, markak, izen komertzialak edo bestelako zeinu bereizgarriak ere, eta GREENPEACE eskubide horien titularra da edo haien titular legitimoek erabili eta publikoki komunikatzeko baimena du.

Erabiltzaileak edukiak arduraz eta zuzen erabiltzeko betebeharra du, legearen, moralaren eta ordena publikoaren arabera. GREENPEACE-ek baimena ematen dio erabiltzaileari webgune honetan dagoen informazioa ikusteko, bai eta erreprodukzio pribatuak egiteko ere (deskargatzeko eta sistema informatikoetan biltegiratzeko jarduera soila), baldin eta elementuak erabilera pertsonalerako baino ez badira.

Horrek ez du inola ere ekarriko GREENPEACE-eren edo horien legezko titularren jabetza-eskubideen gaineko baimen edo lizentziarik.

Erabiltzaileak ez du baimenik web honetan jasotako informazioa edozein modutan eta edozein helbururekin banatu, aldatu, laga edo jendaurrean jakinarazteko.

5.- Estekak.

Hirugarrenen webguneetarako edo webguneetarako konexioak eta estekak, erabiltzailearentzako erabilgarritasun gisa baino ez dira ezarri.

GREENPEACE ez da, inola ere, horien edo edukiaren erantzule.

GREENPEACE-ek ez du bere gain hartzen gune honetako edukien eta guneaz kanpoko edukien artean estekak egotearen ondoriozko inolako erantzukizunik, ezta gune horretatik kanpoko edukien beste edozein aipamenen ondoriozkorik ere. Esteka edo aipamen horiek informatzeko baino ez dira, eta ez dute inola ere esan nahi GREENPEACE-eren eta eduki horien egile edo kudeatzaile diren pertsona edo erakundeen artean edo eduki horiek dauden guneen titularren artean inolako laguntzarik, onespenik, merkaturatzerik edo harremanik dagoenik.

Web orriarekin estekak egiteko, beharrezkoa izango da atariaren titularren berariazko eta idatzizko baimena.

6.- Erantzukizuna.

 

GREENPEACE-ek ez du bermatzen atariko orrietan dauden elementuak eta informazioa modu jarraituan eskuratzea, behar bezala bistaratzea, deskargatzea edo erabiltzea, baldin eta kontroletik kanpoko edo bere borondatetik kanpoko faktoreek edo gorabeherek eragotzi, zaildu edo eten baditzakete, ezta Interneten birus informatikoak daudelako sortzen direnak ere.

GREENPEACE-ek ez du inolako erantzukizunik bere gain hartzen kalte, galera, erreklamazio edo gastuengatik, honako arrazoiengatik sortzen badira:

(i) Interferentziak, etenak, akatsak, omisioak, atzerapenak, blokeoak edo deskonexioak, telekomunikazio-linea eta -sareetako akatsek edo GREENPEACE-eren kontroletik kanpoko beste edozein arrazoik eragindakoak.

(ii) Intromisio ez-legitimoak, edozein motatako programa gaiztoak erabiliz eta edozein komunikabideren bidez, hala nola birus informatikoak edo beste edozein.

(iii) GREENPEACE-eren webgunearen erabilera desegokia.

(iv) Nabigatzaileak gaizki funtzionatzeagatik edo eguneratu gabeko bertsioak erabiltzeagatik sortutako segurtasun- edo nabigazio-akatsak.

GREENPEACE-ek ez du erantzukizunik izango erabiltzaileen eta hirugarrenen aurrean GREENPEACE-erekin zerikusirik ez duen edozein hirugarrenen egintzei buruz, baldin eta ekintza horiek lehia desleialeko eta legez kontrako publizitateko egintzak egitea badakarte edo ekar badezakete, edo jabetza intelektual eta industrialeko eskubideak, enpresa-sekretuak, edozein motatako kontratu-konpromisoak, ohorerako, norberaren eta familiaren intimitaterako eta beste irudi baterako eskubideak, jabetzari dagozkion biltegiratze- eta hedapen-eskubideak, hirugarrenari dagozkion eskubideak, eta hirugarrenaren hedapenerako eskubideak urratzea badakarte,

7.- Datu pertsonalen babesa.

Datu pertsonalen tratamendurako politika guztia Pribatutasun Politikan aurkituko duzu. Politika hori Baldintza Orokor hauen parte da, baina, sinpletasunagatik, aparteko dokumentu batean jarri dugu:  Pribatutasun Politika.

8.- Legeria.

Lege-ohar hau eta horren baldintzak Espainiako legediaren arabera arautu eta interpretatuko dira. Erabiltzaileak, web-orrira sartze hutsagatik edo erabiltzaile erregistratua izate hutsagatik, baimena ematen du, modu ezeztaezinean, lehenetsitako auzitegi eskudunei baimena ematen die baldintza hauekin edo gune honen erabilerarekin edo hark egindako nabigazioarekin lotutako edozein ekintza judizialen berri izan dezaten. Baldintza orokor hauetako klausula edo atalen bat, hura existitzeko funtsezkoa ez dena, deusez edo aplikaezintzat jotzen bada, gainerako klausulen baliozkotasunari ez zaio eragingo.