T’agraïm que ens hagis visitat a https://es.greenpeace.org. Volem que la teva experiència al lloc web sigui el més satisfactòria possible.

Per a accedir als nostres serveis, declares que ets major d’edat i que tens la capacitat legal d’obrar d’acord amb la teva llei nacional.

L’accés i la navegació per https://es.greenpeace.org, o l’ús dels serveis d’aquest impliquen l’acceptació expressa i íntegra de totes aquestes Condicions generals, incloent-hi tant les Condicions particulars fixades per a certes promocions com la Política de privacitat i les galetes, relativa a les finalitats dels tractaments de les dades que ens facilitis. Si us plau, et recomanem que les llegeixis atentament.

1.- Informació legal.

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades identificatives del titular del portal web són:

ASSOCIACIÓ GREENPEACE ESPANYA (d’ara endavant, GREENPEACE)

CIF: G28947653

Adreça: C/ Valores, 1 - 28015 (Madrid)

Contacte:  info.es@greenpeace.org

Inscrita en el Registre Mercantil d’Associacions, en el Tom 1, Foli 2307530 i els 6 següents, Full núm. 54070

L’accés a https://es.greenpeace.org suposa l’acceptació expressa de l’usuari a les Condicions generals d’ús presents, que podran ser modificades o substituïdes pel seu titular en qualsevol moment i sense avís previ.

2.- Condicions generals d’ús.

Les condicions generals següents regulen l’ús i l’accés al portal Web, que té com a finalitat ser la porta d’entrada a GREENPEACE i oferir als usuaris informació, serveis i continguts via Web. A través de la pàgina web, l’Usuari té accés a informació sobre productes i serveis específics, eines i aplicacions.

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts, serveis, aplicacions i eines que estan accessibles, amb subjecció a la Llei i a aquestes Condicions generals d’ús i, en el seu cas a les Condicions particulars que puguin establir-se per a l’accés a determinats serveis i aplicacions, de manera que en respecti en tot moment la resta d’usuaris.

En cas d’incompliment total o parcial per part de l’Usuari d’aquestes Condicions generals d’ús, GREENPEACE es reserva el dret de denegar l’accés a sense necessitat d’avís previ a l’Usuari.

3.- Obligacions generals de l’Usuari.

El Usuario, al aceptar las presentes condiciones Generales de Uso, se obliga expresamente a:

- No realitzar cap acció destinada a perjudicar, bloquejar, danyar, inutilitzar, sobrecarregar, de manera temporal o definitiva, les funcionalitats, eines, continguts i la infraestructura de la pàgina web, de manera que n’impedeixi l’ús normal.

- Custodiar i mantenir la confidencialitat de les claus d’accés associades al seu nom d’Usuari, sent responsable de la utilització d’aquestes claus d’accés personals i intransferibles per part de tercers.

- No introduir ni realitzar continguts injuriosos o calumniosos, tant d’altres usuaris com d’empreses terceres alienes a GREENPEACE.

- No usar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest lloc web amb fins il·lícits i expressament prohibits en aquestes Condicions generals dús, així com a les condicions particulars que, si escau, s’estableixin per a determinades aplicacions i utilitats i que resultin contraris als drets i interessos de GREENPEACE, als seus usuaris i a tercers.

- No oferir ni distribuir productes i serveis, ni realitzar publicitat o comunicacions comercials no sol·licitades a altres usuaris i visitants de GREENPEACE.

L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota classe que GREENPEACE o qualsevol tercer pugui sofrir com a conseqüència de l’incompliment de qualssevol de les obligacions a les quals queda sotmès per virtut d’aquestes Condicions generals d’ús o de la llei en relació amb l’accés i ús de la pàgina.

4.- Propietat intel·lectual i industrial.

El lloc web, les pàgines que comprèn i la informació o els elements que s’hi contenen (incloent-hi textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, entre altres), així com logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, es troben protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals GREENPEACE és titular o ostenta autorització per al seu ús i comunicació pública dels legítims titulars d’aquestes.

L’Usuari s’obliga a usar els continguts de manera diligent i correcta, d’acord amb la llei, la moral i l’ordre públic. GREENPEACE autoritza l’Usuari a visualitzar la informació que es conté en aquest lloc web, així com a efectuar reproduccions privades (simple activitat de descàrrega i emmagatzematge en els sistemes informàtics propis), sempre que els elements es destinin únicament a l’ús personal. En cap cas això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de GREENPEACE o dels titulars legítims d’aquestes.

L’Usuari no està autoritzat a procedir a la distribució, modificació, cessió o comunicació pública de la informació continguda en aquesta web de qualsevol manera i amb la finalitat que sigui.

5.- Enllaços.

Les connexions i els enllaços a llocs o pàgines web de tercers s’han establert únicament com una utilitat per a l’Usuari. GREENPEACE no n’és, en cap cas, el responsable del contingut.

GREENPEACE no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços entre els continguts d’aquest lloc i continguts situats fora del mateix o de qualsevol altre esment de continguts externs a aquest lloc. Aquests enllaços o esments tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen el suport, aprovació, comercialització o cap relació entre GREENPEACE i les persones o entitats autores o gestores d’aqueixos continguts o titulars dels llocs on es trobin.

Per a realitzar enllaços amb la pàgina web serà necessària l’autorització expressa i per escrit dels titulars del portal.

6.- Responsabilitat.

GREENPEACE no garanteix l’accés continuat, ni l’ús correcte o la descàrrega dels elements i la unformació continguts en les pàgines del portal que poden veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control o alienes a la seva voluntat, ni d’aquells que siguin produïts per l’existència de virus informàtics en Internet.

GREENPEACE no assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per:

(i) Interferències, interrupcions, fallades, omissions, retards, bloquejos o desconnexions, motivades per errors en les línies i xarxes de telecomunicacions o per qualsevol altra causa aliena al control de GREENPEACE.

(ii) Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o d’altres.

(iii) Ús indegut o inadequat de la pàgina web de GREENPEACE.

(iv) Errors de seguretat o de navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades.

GREENPEACE no és responsable ni en cap cas respondrà davant dels usuaris i de tercers sobre actes de qualsevol tercer aliè a GREENPEACE que comporti o pugui suposar la realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita o la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge, dels drets de propietat i de tota una altra naturalesa pertanyents a un tercer per raó de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts.

7.- Protecció de dades de caràcter personal.

Tota la política de tractament de dades personals la trobaràs a la Política de privacitat, que forma part integrant d’aquestes Condicions generals però que, per simplicitat, hem posat en un document a part: Política de privacitat.

8.- Legislació.

Els termes i les condicions d’aquest Avís legal es regiran i interpretaran d’acord amb la legislació espanyola. L’Usuari, només pel fet d’accedir a la pàgina web o obtenir la condició d’usuari registrat atorga, de manera irrevocable, el consentiment al fet que els Tribunals competents per defecte puguin conèixer qualsevol acció judicial derivada o relacionada amb aquestes condicions, o amb l’ús d’aquest lloc o la navegació realitzada per aquest. Si alguna clàusula o apartat d’aquestes Condicions generals, que no sigui de naturalesa essencial per a l’existència d’aquest, es declara nul·la o inaplicable, la validesa de les clàusules restants no es veurà afectada.