Zenbateraino kendu dezaket Errenta-Adierazpenean (PFEZan)?


Erabilgarritasun publikoko erakundea gara, horrek, emandako 150 lehen euroen % 75a desgraba dezakezula esan nahi du. Kantitate hori gainditzen duen emandako dirurako, kenketa % 30era iristen da. Kantitate berdina edo gehiago Greenpeace-ri azken bi ariketetan zehar eman bada, kenketaren % 35erarte areagotzen da. Kenketa muga maximoa PFEZaren likidazio-oinarriaren % 10ean ezarrita dagoela kontuan hartu behar da.