Quant em puc deduir a la declaració de Renda (IRPF)?


Som una organització d’utilitat pública, això vol dir que pots desgravar-te el 75 % pels 150 primers euros de la teva aportació. Per als diners aportats que excedeixin aquesta quantitat, la deducció arriba al 30 %. Si s’ha donat una quantitat igual o superior a Greenpeace durant els dos últims exercicis, aquest percentatge de la deducció s’incrementa fins al 35 %. Cal tenir en compte que el límit màxim de deducció s’ha fixat en el 10 % de la base liquidable de l’IRPF.