Poluzio elektromagnetikoari buruzko Informaziorik baduzue?


Greenpeace-n, gaur egun, gai horri buruzko inongo kanpainarik burutu ez arren, zertxobait informazio badaukagu.

Altu, erdi eta behe-tentsio-lerroek sortzen dituzten eremu elektromagnetikoen (CEM-aren) osasunaren gaineko inpaktua, zalantza asko sortzen dituen eta zirkuitu-zientifikoetan eztabaida asko sortzen dituen arazoa da.

Eztabaida zientifikoa alde batera utzita, etxebizitzetatik hurbil dauen lerro-elektrikoen presentziak, penintsula guztiko udal batzuetako kasua bezala, ekartzen duen arazo soziala ezistitzen da ere.

Gai honetan, beste kasu askotan bezala, arreta-printzipioa ezarri beharko litzateke. Lerro elektrikoek produzitutako CEM-ek osasunaren gainean inpaktu negatiboak eragiten dituztela arrazoizko zalantza badago, arazoa saihesteko horren arabera jokatzea eta neurriak hartzea komeni da.

Gaur egun nahiko polemika dago horri buruz eta plataforma herritarrak sortu dira.