Que postura ten Greenpeace con respecto dos chemtrails?


Greenpeace debe seleccionar unhas campañas concretas para poder dedicarlles todo o esforzo e tempo necesarios, o que en moitas ocasións pode supor anos.

Pretender abordar directamente cada tema que xurde impediría obter resultados positivos ao dispersar os nosos esforzos e os nosos recursos humanos, materiais e económicos. Outras organizacións, como PANNA, teñen campañas contra as fumigacións aéreas.