Diversitat lingüística

Greenpeace és conscient de la importància de defensar la diversitat cultural al mateix temps que es defensa la diversitat ecològica. Per això, aprofitant el llançament de la nova web, hem fet un esforç per fer que les persones que visiten el nostre lloc web en puguin trobar els continguts principals en quatre idiomes: castellano, català, galego i euskera.

Ens hem centrat en els anomenats continguts estàtics de la web, que inclouen les seccions corporatives on hi ha la informació relativa als nostres valors, la missió, les campanyes que duem a terme, els orígens, els comptes o el funcionament de l’organització. Per un tema operatiu i de costos, hi queden fora els continguts més lligats a l’actualitat que es publiquen diàriament, com ara els articles dels blogs i els comunicats de premsa.

Per tant, la nostra pràctica fins el moment és aquesta:

  • Els documents i d’altres materials editats que es distribueixen simultàniament a tot l’Estat, s’editen en castellà.
  • Els documents i d’altres materials dirigits exclusivament a una comunitat autònoma s’editen de manera bilingüe, en castellà i en l’idioma propi d’aquesta comunitat.
  • Si per raons pràctiques (volum d’un document, cost d’edició, etc.) no és viable publicar un document destinat exclusivament a la distribució en una comunitat autònoma determinada, la publicació s’edita prioritàriament en l’idioma propi d’aquesta.

Creiem que aquestes pràctiques d’una organització de caràcter internacional, combinen la possibilitat que tots els socis accedeixin a la informació de Greenpeace en un idioma que coneguin bé, i al mateix temps col·laboren amb la riquesa lingüística de cada una de les comunitats autònomes.