És el «midó modificat» un ingredient transgènic?


Midó modificat fa referència a una transformació físico-química sense relació amb els organismes transgènics. En l’etiqueta ha de dir «modificat genèticament» o «produït a partir de –nom de l’ingredient– modificat genèticament». Malgrat tot, poques vegades ens trobarem l’etiquetatge correcte, perquè des de les diferents administracions no s’assumeix aquest tema amb serietat.