És l’energia nuclear la solució al canvi climàtic?


Al contrari. L’energia nuclear és un obstacle per a la lluita contra el canvi climàtic.

En primer lloc, perquè la nuclear no és neutra respecte a les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Considerant el cicle complet de les tecnologies de generació elèctrica no-fòssils (és a dir, la nuclear i les renovables), l’energia nuclear emet més CO2 que qualsevol de les energies renovables per cada kWh produït. Això es deu al fet que en totes les etapes del cicle nuclear –la mineria de l’urani, la fabricació del concentrat, l’enriquiment, la fabricació del combustible, la construcció de les centrals nuclears, el manteniment i el posterior desmantellament d’aquestes, la gestió dels residus radioactius, etc.– es consumeixen grans quantitats de combustibles fòssils.

La seguretat de les plantes també consumeix electricitat, aquesta és una de les paradoxes de la indústria nuclear: amb la finalitat de generar electricitat de forma segura, les plantes necessiten un subministrament significatiu i constant d’electricitat, que emet CO2.

Un altre aspecte és que les nuclears consumeixen aigua en grans quantitats, cosa que és poc adequada en un context d’un clima més càlid. Tant els reactors per a refrigerar els nuclis i els condensadors, com les piscines de combustible usat, necessiten aigua en abundància. Durant l’última dècada, i precisament a causa de l’escalfament global, les centrals nuclears han experimentat nombroses aturades.

El canvi climàtic també inclou la pujada del nivell de la mar i l’augment de freqüències de fenòmens meteorològics extrems, cosa que ha provocat ja aturades i interrupcions en el subministrament extern d’energia.

Però, sens dubte, una de les raons més poderoses és que, fins i tot triplicant la capacitat nuclear mundial, només donaria lloc a un 6 % de reducció de les emissions de carboni, segons l’Agència Internacional de l’Energia (AIE).