Per què s’oposa Greenpeace a l’alliberament d’Organismes Modificats Genèticament (OMG) al medi ambient?


Un OMG o transgènic, és un organisme viu que s’ha creat artificialment a base de manipular-ne els gens. Les tècniques d’enginyeria genètica tradicionals consisteixen a aïllar un o diversos gens d’un ésser viu (virus, bacteri, vegetal, animal i, fins i tot, humà) per introduir-los al patrimoni genètic d’un altre. Les noves tècniques d’enginyeria genètica (edició de gens o edició gènica) permeten, a més, modificar directament el material genètic d’una planta a zones concretes del genoma.

La diferència fonamental amb les tècniques tradicionals de millora genètica és que permet franquejar les barreres entre espècies per crear éssers vius nous que no existien a la natura.

Des de Greenpeace ens oposem a alliberar OMG al medi ambient. Els OMG s’alliberen sense que hi hagi un coneixement adequat de l’impacte que representen, tant a curt com a llarg termini, sobre el medi ambient i sobre la salut humana, ja que s’hi poden generar efectes inesperats i impredictibles. Per exemple, la contaminació genètica és una de les grans amenaces per al medi ambient, pel fet que una vegada s’alliberen els OMG no es poden ni controlar ni retirar. Per això, l’alliberament d’OMG al medi ambient és un acte irresponsable. Un altre problema greu és l’augment exponencial de l’ús d’agrotòxics, com ha passat amb l’herbicida glifosat.

D’altra banda, l’ús dels cultius transgènics és un atemptat clar contra la sobirania alimentària, ja que permeten que un grapat d’empreses transnacionals controlin la nostra alimentació. I, al contrari del que diuen, no són la solució a la fam. La fam és un problema massa complex que no se soluciona amb només una tecnologia arriscada. A més, la immensa majoria dels cultius transgènics s’usa per alimentar els animals i fer que els països enriquits puguem disposar i produir carn, i d’altres derivats animals, a baix cost.

Més de dues terceres parts dels aliments que ingerim contenen derivats de soja i de blat de moro, sobretot importats de països que han cedit a la pressió de la indústria agrobiotecnològica i han canviat la riquesa agropecuària per una agricultura clònica, tòxica, transgènica, injusta i destructiva.

Aquests ingredients entren en les nostres dietes sense cap control i sense el nostre consentiment exprés, a pesar que més del 60 % de la ciutadania europea rebutja aquests aliments.

Greenpeace s’oposa igualment a les patents sobre plantes, animals i éssers humans, incloent-hi les patents sobre el material genètic. La vida no és un bé industrial i Greenpeace alerta sobre el terrible perill que suposa forçar els éssers vius a adaptar-se als nostres models econòmics.