Què és més sostenible: els llibres en paper o el llibre electrònic?


A pesar que la informació en format digital s’ha estès molt, la demanda mundial de paper continua creixent, menys en els últims anys a causa de la crisi econòmica. Malbaratem el paper, en consumim massa: només el 10 % de la població mundial (Europa occidental i Amèrica del Nord) consumeix més del 50 % del paper mundial. Europa i Amèrica consumeixen sis vegades més paper que la mitjana mundial.

A molts llocs del planeta, els boscos i d’altres ecosistemes naturals s’han substituït i encara se substitueixen per plantacions d’arbres de creixement ràpid per a la indústria del paper. El 17 % de la fibra verge que s’empra a la indústria paperera mundial procedeix de boscos primaris, especialment de Canadà, Finlàndia, Rússia i Indonèsia.

El paper té al seu favor que si els boscos i les plantacions estan ben gestionats, procedeix d’un recurs renovable. Són magatzems de carboni i les fibres de cel·lulosa es poden reciclar unes quantes vegades. Amb les precaucions oportunes, el paper té un cicle de vida acceptable, tot i que sempre cal tendir a fer-ne un ús eficient.

Quin és el cicle de vida d’un llibre electrònic? L’ús de suports electrònics per a la lectura, l’anomenat llibre electrònic, podria fer que la demanda de paper disminueixi. Però genera un nou i perillós problema, l’augment de matèries primeres per a fabricar-ne i el creixement vertiginós dels residus electrònics.

Cada any, milions de tones d’ordinadors, televisors, impressores, fax, telèfons mòbils, etc. es llancen als abocadors o s’incineren, cosa que suposa l’emissió a l’atmosfera de substàncies molt nocives per al medi ambient i la salut. També s’exporten, sovint il·legalment, d’Europa, dels EUA, del Japó i d’altres països industrialitzats, a Àsia i a l’Àfrica. Allà, les persones que desmantellen aquests residus, algunes d’elles nens i nenes, s’exposen a un còctel de substàncies químiques tòxiques de conseqüències dramàtiques per a les seves vides.

El llibre electrònic se suma ara a aquest problema. I les generacions i models obsolets que se’n succeiran seran deixalles als 6 mesos o a l’any d’haver adquirit lectors nous.

La taxa de creixement d’aquestes muntanyes de residus electrònics obsolets aconseguirà dimensions de crisi si les empreses d’electrònica, que obtenen lucres elevats de la producció i la venda d’aquests aparells, no n’assumeixen les responsabilitats. És possible fer productes sense substàncies químiques perilloses, que siguin duradors, que puguin ser millorats, reciclats o eliminats de manera segura i que no acabin com residus perillosos al pati de darrere del que ni tan sols disposen de la tecnologia adequada per gestionar-los.

No hi ha solucions úniques, però és important que tenim en compte:

  • Des del sector editorial i de les arts gràfiques cal incorporar criteris ecològics en la producció de llibres i revistes i, especialment, implantar polítiques de compra de paper responsables amb el medi ambient i la societat. Projecte Llibres Amics dels Boscos.
  • Des de les empreses fabricadores, s’han de dissenyar productes electrònics sense substàncies químiques perilloses, amb una vida útil més àmplia, que es puguin reciclar amb facilitat i seguretat i que no siguin una font d’exposició a substàncies perilloses tant per als treballadors com per al medi ambient.
  • Per part dels consumidors: hem de donar suport a les empreses que fabriquen productes respectuosos. Si vols comprar un producte, mira primer la nostra Guia verda de l’electrònica (en anglès).
  • Pensa-t’ho dues vegades abans de comprar un aparell nou. Realment el necessites? El que tens ja no et serveix gens? Què hi guanyaràs amb el nou aparell que justifiqui que rebutgis el que tens ara?