Què fa Greenpeace per defensar la costa? Què hi puc fer jo?


Des de Greenpeace treballem en alguns casos d’amenaces del litoral per tota la geografia espanyola, com ara l’hotel de l’Algarrobico, els projectes portuaris a Pasaia, Eivissa, Granadilla, Tarifa i Cangas do Morrazo, etc., i actuem a nivell públic i en els procediments administratius.

Ens agradaria poder atendre a les nombroses demandes que ens arriben per sol·licitar que participem en altres casos a nivell local, però lamentablement no disposem dels recursos i de la infraestructura necessaris per actuar de manera eficaç a aquest nivell.

Encara que no hi podem actuar de manera específica, en els darrers 13 anys hem publicat l’informe Destrucción a toda costa amb què intentem donar cabuda als impactes i les amenaces dels 8.000 quilòmetres de costa del país.

Des de Greenpeace, també, treballem en la defensa i la protecció de l’ús públic del litoral. Per a això, denunciem públicament i mitjançant mecanismes jurídics la nova llei de costes, aprovada al mes de maig de 2013, i posem de manifest les infraccions que aquesta llei suposa pel que fa a l’incompliment de la normativa ambiental comunitària, la reducció de la servitud de protecció dels espais costaners o l’entrega a la propietat privada d’àmplies zones, especialment d’aiguamolls destinats a cultius marins i salines.

Creiem que la participació ciutadana és un pilar fonamental en la defensa del litoral. Tots tenim el dret a defensar-lo i en l’àmbit local les persones com tu són molt importants.