Què puc fer en contra del maltractament dels animals?


Encara que estem especialment sensibilitzats respecte al maltractament cap als animals, per les característiques del treball de l’organització no ens centrem de manera específica ni en els drets d’aquests, ni en la protecció i la cura d’animals abandonats o malalts.

Des d’aquí volem expressar la nostra solidaritat amb totes aquelles associacions que es dediquen a aquesta tasca.

A continuació, te n’indiquem algunes amb què et pots posar en contacte:

  • ADDA (Associació de Defensa dels Drets Animals).
  • ANAA (Asociación Nacional de los Amigos de los Animales)
  • AnimaNaturalis. Organització internacional per a la defensa dels drets de tots els animals.
  • Associació El Refugio. Denuncien l’abandó i el maltractament als animals, en promouen la defensa i gestionen un centre d’adopció.
  • Igualdad Animal treballa en educació, investigació i denúncia i rescat d’animals.