29-01-2021

Propostes de Greenpeace en les eleccions al Parlament de Catalunya (que qualsevol partit hauria d'incloure en el seu programa electoral)

La societat catalana ha de fer cara a reptes enormes. A les
conseqüències de la crisi sanitària de la COVID-19 —en forma de
crisi econòmica i social—, se sumen els dos grans desafiaments
d’aquest segle: la crisi ecològica i la desigualtat social
creixent.
La crisi del coronavirus, en definitiva, ha fet més imperiosa i
urgent la necessitat d’articular un nou contracte social a escala
planetària que faci efectius els drets humans i que instauri
una nova relació de l’espècie humana envers la terra i els seus
ecosistemes.
Avui dia, la crisi sanitària, econòmica i social causada pel
coronavirus ha fet palès els efectes nefastos de la desigualtat.
Les persones en situació de vulnerabilitat tenen més risc de
contagi i menys possibilitats de sobreviure si desenvolupen la
malaltia, a més d’estar patint més durament les conseqüències del
confinament.
La ciència ens diu que la pròxima dècada és decisiva per actuar
contra la crisi climàtica; en aquest sentit, els quatre anys
vinents seran crucials per teixir una resposta i evitar que hi
hagi conseqüències irreversibles. La situació exigeix que revertim
en temps rècord els efectes de dècades d’excessos. És temps
d’acció política.

elecciones cataluña
Descargar