Como se financia Greenpeace?


Para garantirmos a nosa independencia, Greenpeace non acepta achegas de ningún tipo por parte de empresas, gobernos nin partidos políticos, e finánciase exclusivamente grazas ao apoio de máis de 3 millóns de persoas en todo o mundo e máis de 145.000 en España.

Nos informes anuais que Greenpeace elabora anualmente, pódense consultar as contas auditadas da organización para asegurar a transparencia no uso dos fondos que os socios achegan.

Fai clic aquí para descargalos.