España depende da importación de enerxía nuclear de Francia?


Mentira. Basta dar unha volta polos informes de Red Eléctrica de España para constatar que España é, dende o ano 2004, un exportador neto de enerxía eléctrica.