Tendes información sobre lexislación medioambiental?


Na Guía para pasar á acción elaborada por Greenpeace podes atopar información detallada sobre lexislación ambiental a nivel europeo, estatal e autonómico.

Tamén podes atopar as ferramentas legais que permiten a participación cidadá:

  1. Dereito da cidadanía a acceder a información ambiental.
  2. Avaliación de impacto ambiental: como participar.
  3. Iniciativa Lexislativa Popular.
  4. Denuncias, querelas e queixas.
  5. Como acceder á lexislación ambiental: web de interese.