El peix, la fruita i l’hortalissa que consumim poden ser transgènics?


De moment, a la Unió Europea, no es comercialitza cap varietat de fruita o d’hortalissa transgèniques. El salmó transgènic és el primer animal modificat genèticament aprovat per al consum humà, però de moment només es comercialitza a Canadà.

Per ara, els únics aliments transgènics autoritzats a la Unió Europea per al consum humà són determinades varietats de blat de moro, soja, colza, remolatxa i cotó. Únicament es conrea un blat de moro transgènic, en la immensa majoria a Espanya, i es destina quasi integralment a l’alimentació animal.

El que es desenvolupa en piscicultura i en agricultura a aquest nivell té objectius científics i s’empra sobretot per a investigació, no només per a determinar-ne la viabilitat de l’ús, sinó també els riscos potencials i reals d’una possible introducció d’aquests transgènics en el medi ambient.

Greenpeace s’oposa a totes les investigacions que s’efectuïn sense guardar les mesures de seguretat necessàries i imprescindibles (en alguns casos estan reglamentades), com ara les que no es fan en ambients confinats, ja que una vegada s’han alliberat al medi ambient els organismes transgènics, no poden ser ni retirats ni controlats.