És negativa la tala d’arbres?


Greenpeace dona suport a una gestió sostenible i correcta dels recursos forestals, per la qual cosa no demonitzem l’explotació forestal ni la tala d’arbres, de la mateixa manera que no condemnem de manera genèrica la pesca o l’explotació dels recursos minerals. Tot depèn de com es faci, de l’estat del recurs, de l’impacte ambiental que tingui l’activitat sobre l’espècie o sobre el funcionament de l’ecosistema, etc.

La silvicultura és la ciència que estudia el tractament forestal. En funció de les característiques dels boscos seran més aconsellable uns tractaments o uns altres. Aquests tractaments s’identifiquen per la forma de procedir en la tallada, cosa que dóna lloc a la regeneració causada pels també anomenats tipus de tala. Perquè talar arbres és part de les pràctiques que cal dur a terme en un tractament forestal.

Des de Greenpeace donem suport a les pràctiques forestals per a la conservació i l’aprofitament dels nostres boscos. Però sempre des del respecte al funcionament intern d’un bosc, és a dir, la gestió forestal més propera a la natura que impliqui la complexitat, la diversitat, l’estabilitat i la irregularitat en les edats dels arbres que la formen. Per això, una plantació uniforme d’eucaliptus, de pollancres, de pins o de qualsevol espècie de creixement ràpid, no la considerem un bosc.

Encara que, de vegades, algunes pràctiques són condemnables, i així ho diem quan ho considerem, moltes altres vegades talar arbres és necessari. I és important que la població, especialment la població urbana, no vegi com una agressió qualsevol acció que comporti talar arbres.

La majoria de les vegades, les fotografies que mostren arbres talats no ofereixen prou informació com per a fer una valoració sobre l’actuació que s’hi realitza. Des de Greenpeace no podem donar una opinió sobre una actuació basant-nos amb fotografies o denúncies que només informen sobre la presència d’arbres talats a terra.