És cert que l’urani és una font autòctona d’energia i un combustible molt abundant?


No. Espanya importa el 100 % de l’urani que s’usa com a combustible a les centrals nuclears. A Espanya es va deixar de produir urani l’any 2000 quan es va tancar l’única explotació minera que quedava. És un combustible que s’acaba i ara és 10 vegades més car que en 2004.