É verdade que o uranio é unha fonte autóctona de enerxía e un combustíbel moi abundante?


Non. España importa o 100% do uranio que se emprega como combustíbel nas centrais nucleares. En España deixouse de producir uranio no ano 2000, cando pechou a derradeira explotación mineira que se mantiña. É un combustíbel que está a esgotarse, e está 10 veces máis caro que en 2004.