Hi ha una moratòria nuclear a Espanya?


No. Des de l’aprovació de la Llei del Sector Elèctric en 1997 no hi ha cap restricció a la construcció de centrals nuclears a Espanya.