Existe unha moratoria nuclear en España?


Non. Dende a aprobación da Lei do Sector Eléctrico en 1997, non existe ningunha restrición para a construción de centrais nucleares en España.