Pot un menor d’edat ser soci o sòcia de Greenpeace?


Les persones menors de 14 anys no poden ser sòcies de Greenpeace però sí que ens poden ajudar de moltes maneres: poden difondre la nostra causa i les nostres campanyes i sobretot, tindre cura del medi ambient i ser un bon exemple per a altres joves amb els seus comportaments i hàbits: no hi ha res que causi més impacte en els altres que ser nosaltres mateixos un exemple a seguir.

A partir dels 14 anys, pots donar-te d’alta amb una autorització dels pares o del tutor legal.