Quina postura té Greenpeace pel que fa al consum de carn i la ramaderia industrial?


Greenpeace recomana consumir menys carn i de més qualitat. La ramaderia és la responsable de l’emissió del 14 % dels gasos amb efecte d’hivernacle (GEI) i, en particular, la ramaderia industrial és la responsable de la pèrdua de la biodiversitat en ecosistemes crítics, com ara l’Amazònia, d’un consum d’aigua elevat i de la contaminació dels aqüífers, d’un consum exagerat d’antibiòtics, de la destrucció de la manera de vida rural i, a més, de no tenir cura del benestar animal. Procura que la carn i la resta de derivats animals que consumeixis provinguin de la ramaderia extensiva, ecològica i local.