Que postura ten Greenpeace respecto do consumo de carne e a gandería industrial?


Greenpeace recomenda consumir menos e mellor carne. A gandería é a responsábel da emisión dun 14 % dos Gases de Efecto Invernadoiro (GEI), e en particular a gandería industrial é a responsábel da perda de biodiversidade en ecosistemas críticos, como por exemplo a Amazonía, dun elevado consumo de auga e da contaminación dos acuíferos, dun consumo esaxerado de antibióticos e da destrución do modo de vida rural; e, por riba, non coida o benestar animal. Procura que a carne e outros derivados animais que consumas proveñan da gandería extensiva, ecolóxica e local.