Què suposa afegir la meva signatura a una campanya de Greenpeace? Puc retractar-me’n?


Signar una petició de Greenpeace és sinònim de mostrar el teu suport públic a una de les nostres campanyes. En ocasions, les signatures es lliuraran físicament a la persona o les persones responsables de prendre la decisió per fer més pressió i aconseguir l’objectiu pel qual es va iniciar la recollida.