El fet que es pugui ampliar una central vol dir que és segura?


No, l’energia nuclear és intrínsecament insegura. Tal com ho demostra, entre altres coses, l’existència d’organismes que en vigilen la seguretat (reguladors nuclears), i que mai no han pogut, ni podran, establir un nivell de risc zero malgrat l’augment dels coneixements. Aquest augment de coneixement en seguretat ocasiona un augment del cost de l’energia nuclear.

La decisió d’ampliar la vida útil dels vells reactors depèn de raons d’índole econòmica i política, ja que els antics reactors ja han amortitzat els seus costos de capital, cosa que els permet funcionar de manera relativament barata. No obstant això, les millores requerides per aconseguir una actualització del nivell de seguretat homòleg a les dels reactors nous (mes bona tecnologia disponible) faria que no fossin competitius en el mercat elèctric.

Si s’amplia la vida d’una nuclear és perquè és rendible i, a més, compleix amb el regulador, però això no és sinònim de seguretat. Tots dos conceptes són interdependents, com més requisits de seguretat, menor rendibilitat. Hi ha molts exemples, com el cas d’Oyster Creek, als EUA, que va anunciar el tancament anticipat, o el cas de Garoña que va motivar el tancament per raons econòmiques.