Tota la soja és transgènica? Quines marques de llet de soja recomaneu?


No, no tota la soja és transgènica. Cada vegada n’hi ha més d’ecològica al mercat i es pot trobar, fins i tot, soja convencional d’identitat preservada, que garanteix que no és transgènica. Si la legislació actual sobre l’etiquetatge d’aliments transgènics funcionés correctament, haurien d’anar etiquetats tots els productes que procedeixen o contenen transgènics.

El millor que pots fer és sol·licitar als fabricants respectius un certificat que la soja que empren no és transgènica. D’altra banda, la gran majoria de la soja transgènica s’usa per fer pinsos per a animals, no per al consum humà directe.

Però, ara com ara, la millor manera d’efectuar un consum responsable de soja és triar exclusivament els productes elaborats amb soja ecològica, ja que d’aquesta manera sabrem cert que no és transgènica ni és responsable de la destrucció de boscos com l’Amazònia.