És cert que l’energia nuclear és barata?


Fals. És una energia molt cara. A més de les elevades inversions inicials que necessiten d’un suport estatal, tal com ho demostra recentment el cas del projecte del Regne Unit, no s’hi inclouen tots els costos de la gestió dels residus i del desmantellament, tampoc s’hi inclouen els de les assegurances de responsabilitat en cas d’accident; els costos d’actualització de les mesures de seguretat poden motivar-ne el tancament per falta de rendibilitat, a pesar, fins i tot, de tenir la instal·lació amortitzada completament; i, per acabar, en cas d’accident nuclear els costos són incalculables.

Una bona prova d’això és el cas de Garoña, una central nuclear que amb unes instal·lacions amortitzades, i sense haver hagut de realitzar-hi inversions en seguretat, va tancar en 2012 per motius econòmics.

No cal confondre que l’energia nuclear s’ofereix a preu zero al mercat majorista, per qüestions tècniques, però els costos no tenen res a veure amb aquest preu d’oferta. El preu final que rep realment és el mateix que el de qualsevol altra font d’energia.